Terugblik
Tuur Elzinga AOW-manifestatie Ahoy

Een goede opkomst in Ahoy op 18 maart en een succesvolle staking in de havens kunnen een dubbel gevoel niet wegnemen. De schietpartij in Utrecht overschaduwde onze actie vanaf het middaguur in alle media. En de mars door Den Haag ging niet door. Maar al eerder was besloten dat Rotterdam niet - zoals eerder wel gepland - zou aansluiten bij de mars van de veiligheidsdiensten in Den Haag.

Dat had te maken met een inschatting van de veiligheidssituatie rond deze mars door de veiligheidsdriehoek van burgemeester, politie en justitie in Den Haag. En met onze politiebonden (en andere veiligheidsbonden) die begrijpelijk niet in een mars wilden lopen tussen collega’s die als ME of arrestatie-eenheid zouden moeten worden ingezet, met het risico op een confrontatie.

En dat terwijl de collega’s van de politie en de havens op 13 december nog hadden laten zien dat samen optrekken prima kan zonder een enkel onvertogen woord!

Uiteraard heeft het FNV bestuur de ontstane situatie zeer betreurd. Wij zullen het recht van al onze leden om te demonstreren altijd verdedigen, of het nu om hardwerkende havenwerkers of politieagenten gaat.

Omdat de mars in Den Haag door de politiebonden was georganiseerd, hebben we na een stevige discussie besloten met de andere sectoren op 18 maart in Rotterdam te blijven. Niet iedereen had begrip voor dit besluit, ook omdat er niet direct en gebrekkig over is gecommuniceerd. We hebben hierover inmiddels een goed gesprek gevoerd en ik heb me in elk geval voorgenomen voortaan direct de telefoon te pakken om elk door mij geconstateerd misverstand onmiddellijk de wereld uit te helpen.


Op 24 april gaan we met delegaties vanuit verschillende sectoren met zwaar werk alsnog naar Den Haag. Want we blijven knokken voor een goed pensioen en voor de mogelijkheid voor mensen met zwaar en onregelmatig werk om eerder te kunnen stoppen met werken! Voor zowel politieagenten, als voor havenwerkers.


Tuur Elzinga

Vicevoorzitter FNV