Zware beroepen en AOW-leeftijd: droge bulk

ANONIEM

Leeftijd: 56 jaar

Bedrijf: EECV

Functie: werktuigkundig medewerker

Hoe lang al werkzaam in de haven? 33 jaar

Aard van het werk? Storing en onderhoudswerkzaamheden

Wat maakt het werk zwaar? Werken in alle weersomstandigheden, dag en nacht, en ook op grote hoogtes. Werken in beperkte ruimtes, lassen, branden, slijpen, sleutelen en plaatsen van

Zwaar materiaal en gereedschappen. Werken in stoffige omgeving. Sjouwen van zwaar gereedschap en materiaal via trappen om bij je karwei te komen. Werken in omgeving waarbij geluidsoverlast en resonantie een vervelende rol kunnen spelen. Veiligheidsomstandigheden die snel kunnen veranderen. Denk aan laadschoppen, kranen en ander zwaar materiaal waarbij je in de buurt staat of werkt. Dus alertheid is een pré.

Hoe belastend zijn ploegendiensten? Maakt het werk zwaarder door vermoeidheid, hoe ouder je wordt!

Waar merk je dat aan?

Lichamelijke klachten en langer herstel nodig.

Hoe gezond/fit voel je je?

Gezondheid is redelijk maar niet fit genoeg door fysieke problemen.

Wanneer krijg je in principe AOW? 68 jaar.

Wat zou volgens jou een realistische leeftijd zijn om met pensioen te gaan? Uiterlijk 65 jaar.

Wat zouden de bond plus werkgevers moeten regelen om mensen met zware beroepen gezond de eindstreep te laten halen?

Beter ouderbeleid. Na 25, 30 jaar volcontinu werken, de keuze krijgen voor dagdienst met behoud van continue salaris of een groot gedeelte daarvan.