Zware beroepen en AOW-leeftijd: droge bulk

ANONIEM

Leeftijd: 56 jaar

Bedrijf: EECV

Functie: Allround medewerker

Hoe lang al werkzaam in de haven? 38 jaar

Aard van het werk? Laden en lossen van zeeschepen/duwbakken, toezicht houden op procesbesturing.

Wat maakt het werk zwaar? Houding, continudiensten, concentratie, klimmen/klauteren, in alle weersomstandigheden werken.

Hoe belastend zijn ploegendiensten? Wisselende werktijden komen soms niet overeen met sociaal leven.

Hoe gezond/fit voel je je? Redelijk

Wanneer krijg je in principe AOW? 68 jaar.

Wat zou volgens jou een realistische leeftijd zijn om met pensioen te gaan? 65 jaar of 40 dienstjaren.

Wat zouden de bond plus werkgevers moeten regelen om mensen met zware beroepen gezond de eindstreep te laten halen?

De actie die ik onlangs meegemaakt hebt hebben naar mijn mening geen standpunt opgeleverd daar ze niet het doel bereiken. Actie voer je bij de opdrachtgever en niet op een achteraf terrein. Ga staan waar je hoort te staan en dat is op het Binnenhof.