66-minuten actie Maasvlakte groot succes


Alliantie Shift Workers van start

Ruim tweeduizend havenwerkers en politieagenten voerden 13 december actie voor een fatsoenlijke AOW-leeftijd. FNV Havens en de Nederlandse Politiebond (NPB) hebben een alliantie getekend die de opmaat vormt naar verdere acties tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Ook andere zware beroepen willen zich graag aansluiten. “Het is genoeg zo. De tijd van praten is voorbij.”


Leden eerst

FNV Havens heeft lang genoeg gewacht op vruchtbare onderhandelingen tussen de FNV en sociale partners over pensioen en AOW. Omdat de belangen te divers zijn, gaat FNV Havens nu vanuit de eigen sector de strijd aan voor een AOW-leeftijd van 66 jaar (liefst 65), samen met een alliantie van andere sectoren met ploegendienstwerkers. “Het pensioendossier is in de haven, in tegenstelling tot de rest van de FNV, namelijk geen onderwerp”, legt Niek Stam uit. “Wij kennen in de haven sinds 1998 een beschikbare premieregeling. Werknemers bouwen op basis van maximale pensioenstaffel hun eigen pensioenpotje op. Daar bovenop zit vaak nog een reparatiepremie die na de overgang van het bedrijfstakpensioenfonds in 1997 is geregeld. Toen is ook de solidariteit tussen jong en oud geregeld. Pensioen is dus geen issue in de haven.”


Het AOW-dossier is dat wél. Stam is helder: “Bevriezen op 66 jaar, liefst 65. In een vertraagde verhoging van de AOW-leeftijd, zoals in Den Haag is voorgesteld, zien we niets. Verdere verhoging is voor onze achterban absoluut niet acceptabel. Ploegendiensten en nachtarbeid zijn funest voor de gezondheid van werknemers; ze leven gemiddeld vijf tot zeven jaar korter. Daarom eisen we dat ze een AOW-uitkering voor hun 66ste levensjaar krijgen. Hoe we dat gaan betalen? De inkomstenbelasting over ploegentoeslagen moet naar 0 procent. Dat geld kan in een individuele AOW-vervroegingsspaarregeling. Dat is de basis en het begin van een structurele oplossing.”

Verder vindt FNV Havens het de hoogste tijd dat de medische onderzoeken die aantonen dat de levensverwachting van ploegendienstwerkers korter is dan van niet-ploegendienstwerkers, worden vertaald naar de actuariële berekeningen van pensioenfondsen en verzekeraars bij het verstrekken van ouderdomspensioen. Dat zal ten koste gaan van de ‘sterftewinst’ van de fondsen en verzekeraars.


Meer informatie: www.fnvhavens.nlOndanks een ijzige oostenwind zit de stemming er op 13 december om vijf voor twaalf goed in. Op de Maasvlakte bij ECT hebben zich ruim tweeduizend havenwerkers, politieagenten, ambulancemedewerkers, ov-personeel - ook uit Amsterdam - , cateringmensen, beveiligers, brandweerlieden, industriewerknemers en een enkele militair verzameld. Ze hebben een gezamenlijk doel: de AOW-leeftijd op 66 jaar bevriezen. En een gezamenlijke achtergrond: een zwaar beroep met veel nachtdiensten of ploegendiensten.


Mars der onverzettelijken

“Wisten jullie dat de 1,3 miljoen mensen die in ploegendiensten werken gemiddeld vijf tot zeven jaar eerder dood gaan?” opent Niek Stam van FNV Havens de manifestatie. “Daarom hebben jullie het recht om eerder te stoppen met werken.” Luid gejuich. “Is het normaal dat wij tot 67 of 68 moeten doorgaan?” vraagt ACP-voorzitter Gerrit van der Kamp. “Wij dachten het niet. Het is genoeg zo. Redelijk praten heeft geen zin meer. Het is nu tijd om onze tanden te laten zien.”

Jan Struijs, voorzitter Nederlandse Politiebond: “We gaan het te bont maken. Meneer Rutte heeft ons bestolen. Dus gaan we aangifte doen. Hij had immers beloofd de zware beroepen te ontzien. Nou, dat hebben we gemerkt. Willen we naar Den Haag?”, vraagt hij de menigte. Luid gejuich. “Dan gaan we naar Den Haag. Dit wordt de mars der onverzettelijken”, kondigt Struijs aan.


Op deze donderdagmiddag, tijdens de 66-minuten actie die FNV Havens en de Nederlandse Politiebond hebben georganiseerd, verklaren veel vertegenwoordigers van zware beroepen zich solidair met de actie. Sterker: ze willen zich graag aansluiten bij de Alliantie Shift Workers. Daarmee gaan ze akkoord met eisen als een AOW-leeftijd op 66 jaar, maximaal 45 jaar werken en de mogelijkheid voor ploegendienstwerkers eerder met pensioen te gaan. Plus het schrappen van belasting over ploegendiensttoeslagen, zodat deze volledig kunnen worden ingezet om eerder te stoppen met werken. En het schrappen van boetes op vervroegd uittreden.


Grote beweging

De alliantie die FNV Havens en de politiebonden hebben gevormd is het begin van iets groots. Omdat de belangen FNV-breed te divers zijn is besloten de AOW-eisen voor ploegendienstwerkers vanuit de sectoren te bevechten (zie kader). “De huidige regels volstaan niet meer om die groep van 1,3 miljoen werknemers op een eerlijke en gerechtvaardigde manier te beschermen. Dus die regels moeten we veranderen”, stelt Stam. “Werkgevers zitten ook niet te wachten op de kosten van versleten werknemers die de eindstreep niet halen. En om oudere werknemers aan het werk te houden in tijden van robotisering. We sluiten 900 cao’s af in Nederland. We gaan al die werkgevers vragen wat ze liever hebben: belastingverlaging of afschaffing van de fiscale boetes op vervroegd uittreden? Wij garanderen dat 95 procent van hen zal kiezen voor een AOW op 66 jaar en afschaffing van fiscale boetes bij eerder stoppen met werken.”


Totaal versleten

Werkgevers van sjorbedrijven, Gerard Baks van International Lashing Services en Hans Vervat van Matrans Marine Services, hebben zich al solidair verklaard. “Een uitgestelde AOW is gekkenwerk”, zegt één van hen. “Ik nodig minister Koolmees uit - die woont bij me in de buurt - om eens een paar uur mee te lopen hier in de haven. Samen met werkgeversvoorzitter Hans de Boer. Ze weten niet waarover ze het hebben.”

Door de AOW-leeftijd te bevriezen op 66 jaar of zelfs terug te draaien naar 65 jaar ontstaat voor sociale partners weer ruimte om voor mensen die tientallen jaren zwaar en onregelmatig werk hebben gedaan, vervroegd pensioen te regelen, zonder boetes. Aan de toezegging van minister Koolmees de verhoging te vertragen hebben deze mensen niets.

Bij het podium zoekt, “noem me maar Jan”, de beschutting van de vrachtwagen. Hij heeft er 44 dienstjaren in de haven op zitten. In de volcontinu. Hoe hij de laatste zeven jaar tot zijn 67ste moet halen, is hem een raadsel. “Ik ben totaal op. Versleten. Ik werk weliswaar niet meer in de nacht, wel in de avond. Maar dit houd ik niet lang meer vol.”


Broederschap en strijdvaardigheid

Aansluiten bij de Alliantie Shift Workers is leuk, maar het moet wel serieus zijn, zegt Niek Stam tegen de aanwezige vertegenwoordigers van ov-werknemers, ambulancemedewerkers, industriepersoneel, brandweermannen, cateraars, beveiligers, bouwvakkers en beroepschauffeurs. “Ga eerst met je achterban praten, zorg dat je mandaat krijgt. Zorg dat je werkgever een fatsoenlijke AOW-leeftijd belangrijker gaat vinden dan verlaging van de winstbelasting. En het belangrijkste: zorg dat je massaal meedoet met de acties. Pas dan komt toetreden tot de alliantie in beeld. Dit gaat over broederschap en strijdvaardigheid. Zonder dat kom je er niet. We moeten knokken voor de laatste jaren van ons bestaan.”


Stakingskas openen

Na 66 minuten is de actie ten einde. Langzaam loopt het terrein leeg. Maar niet voordat FNV Havens de FNV-onderhandelaars heeft uitgenodigd met werkgevers in de haven en het kabinet tot een oplossing te komen voor de problemen rond zwaar werk en ploegendiensten. Leidt dat overleg tot niets of komt het er niet dan roept FNV Havens de FNV op de stakingskas te openen. Zodat havenwerkers die ’s nachts het werk neerleggen, financieel worden gesteund. Stam: “We hebben te lang geaccepteerd dat werkgeversclub VNO-NCW en het kabinet gaten in de dijken van de polder hebben geschopt. Het is genoeg geweest; werknemers moeten worden beschermd tegen de verdrinkingsdood. Geen akkoord zonder onze eisen.”