Dit is het decembernummer 2018 van het FNV Havenmagazine.

Het digitale FNV Havenmagazine verschijnt 3 keer per jaar voor alle leden van FNV Havens.

Kaderleden actief in het Mediateam van FNV Havens verzorgen nieuws, achtergronden, filmpjes en leuke rubrieken.

Meer informatie: zie www.fnvhavens.nl