Internationale vakbondsmacht moet Offshore Wind reguleren

Tijdens het laatste congres van de International Transport Workers’ Federation (ITF) afgelopen oktober in Singapore is afgesproken een Taskforce Wind op te richten. Doel is te zorgen dat de groeiende sector windenergie op zee wereldwijd fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden gaat hanteren. Zodat werkenden in de hele keten van windenergie op zee niet tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld.


“Het is belangrijk dat we een grensoverschrijdende vakbondsmacht ontwikkelen om de cowboypraktijken op zee aan banden te leggen”, zegt Niek Stam van FNV Havens. “We moeten er een herkenbare sector van maken. En zowel nationaal als FNV, als internationaal zorgen dat mensen die in de windenergieketen werken onder een FNV-cao Wind op zee gaan vallen. We hebben te maken met een paar grote internationale spelers die parken voorbereiden en aanleggen; dat maakt het overzichtelijk.”

In de offshore wind zal de werkgelegenheid de komende jaren flink groeien. In de haven van Vlissingen heeft de Deense windmolenmaker Vestas bijvoorbeeld een productielocatie geopend. In de Rotterdamse haven is SIF, dat offshore funderingen voor windturbines produceert, booming. De olie-en gasoffshore zal krimpen terwijl de aanleg van windmolenparken en het winnen van schone windenergie tot banengroei leidt.


Fatsoenlijke banen

Dat moeten wel fatsoenlijke banen zijn met fatsoenlijke arbeidsverhoudingen. En daar is ook geld voor, legt Stam uit. “Werknemers die wereldwijd in de ‘oude’ energiewinningproductie’ werken vallen onder verschillende cao’s. Ik heb het over de mensen in de kolenmijnen, op de schepen, in de havens, op de treinen en in de energiecentrales. Die arbeidskosten zitten in de prijs van elektriciteit verwerkt. Als we stoppen met kolen, komt die windenergie niet opeens gratis aanwaaien. Het geld dat wordt bespaard in de oude energiewinning, moet worden gestopt in de nieuwe, schone energiewinning en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Dan hebben we het over de hele keten: het bouwen van windmolens, het produceren van staal daarvoor, het onderhoud et cetera.”

Stam voert overleg met Nautilus, de internationale vakbond van zeevarenden, en de ITF over samenwerking over de grenzen heen.