Kill a worker go to jail!

Donderdag 1 november laat in de middag (rond de ploegenwissel): er springt een bericht in mijn telefoon. ‘Er heeft een dodelijk ongeval plaatsgevonden op een Steinweg-locatie. Klopt dit? Binnen een vloek en een zucht volgt de bevestiging. Een stagiair van 17 jaar - die bij Steinweg tijdens zijn werkzaamheden door een noodlottig ongeval met zijn vorktruck is overleden….. Kippenvel, ongeloof, verbijstering, frustratie, verslagenheid en woede.

Alweer een docker die tijdens zijn werk is overleden! Alweer Steinweg! In twee jaar tijd hebben hier vier dodelijke ongevallen plaatsgevonden. Havenwerkers, zij gingen ’s morgens met hun pakje brood van huis, om nooit meer terug te komen. Nu een jongen van slechts 17 jaar! GVD!! Dit ongeluk had nooit mogen gebeuren. Ik hoop dat onderzoeksjournalisten, autoriteiten en overheidsinstanties de firma Steinweg na de vier dodelijke ongevallen, de interne fraude van vele miljoenen én hun mysterieuze werkwijze tot op het bot zullen gaan fileren!


Mijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van deze jonge havenwerker in spé. Hun geliefde is op een verschrikkelijke manier weggerukt uit het leven. Zij moeten zien om te gaan met dit immense verlies en de rompslomp die dit ongeluk met zich meebrengt.

Zoals altijd wil én zal de grootse Rotterdamse havenonderneming Steinweg niet reageren op vragen van media en journalisten. Hun ouderwetse en ondoorgrondelijke bedrijfscultuur hebben zij samengevat in hun bedrijfsslogan ‘Voor de klanten en niet voor de kranten’.


Net als bij hele enge sektes en bij hele gevaarlijke misdaadorganisaties mag je bij Steinweg niet in het openbaar je mening geven over wat er achter de schermen gebeurt. Op deze manier heb je terecht (!) altijd de schijn tegen, zeker als je het aantal dodelijke ongevallen in ogenschouw neemt. Uit eigen ervaring weet ik dat er qua veiligheid, zelfs na een dodelijk ongeluk, niets gebeurt binnen de Steinweg-organisatie. In het beste geval wordt er ergens een pictogram extra opgehangen. Kortom; de directie van Steinweg zit zoals altijd braaf in de klas, drinkt zijn glas, doet een plas en laat alles zoals het was…!


In Australië is onze bevriende vakbond MUA een offensief gestart tegen slechte werkgevers zoals Steinweg. Na aantoonbaar verwijtbare dodelijke ongevallen willen zij dat de wet zodanig wordt aangepast dat slechte werkgevers zwaar gestraft kunnen worden én zelfs achter de tralies kunnen belanden. Kill a worker go to jail! Of dit ooit realiteit zal worden in Australië, moet de toekomst uitwijzen, maar mijn steun hebben ze.

Tot slot stel ik voor om de slogan van Steinweg te wijzigen: ‘Voor de klanten en niet voor de kranten’ moet worden gewijzigd in ‘Voor de knaken en niet voor veiligheidszaken’.


Koen Keehnen is secretaris van het Sectorbestuur FNV Havens