Vakbondsafdelingsbestuur ECT maakt frisse start

Afgelopen zomer is het nieuwe Vakbondsafdelingsbestuur van ECT aan de slag gegaan. Loes Bakker (secretaris) en Leo Hilberding (vicevoorzitter) vertellen over hun eerste maanden. “Alleen als mensen meepraten, kunnen wij hun belangen behartigen.”

Loes Bakker hoefde er niet lang over na te denken of ze zich voor het nieuwe Vakbondsafdelingsbestuur (VAB) van ECT verkiesbaar zou stellen. Omdat ze zich niet kon vinden in de koers van het vorige VAB, stapte ze destijds noodgedwongen op. “Ik vind het werk van het VAB heel belangrijk. Je bent de spil tussen de bond en de werkvloer. Het is mooi om samen met FNV Havens dingen voor elkaar proberen te krijgen.”


Het vakbondsafdelingsbestuur bij ECT (13) bestaat uit veel nieuwelingen. “We gaan fris bouwen vanaf nul”, zegt Loes. “We hebben een aantal scholingsdagen achter de rug zodat iedereen een beetje wegwijs kon worden gemaakt in het vakbondswerk. Het belangrijkste is nu om bekendheid te krijgen op de werkvloer. Alleen als mensen meepraten, kunnen wij hun belangen behartigen.”


Kloof dichten

Vicevoorzitter Leo Hilberding sluit zich daarbij aan. Ook hij verliet voortijdig het vorige VAB. Volgens hem was het vorige bestuur een beetje uit het zicht geraakt en losgezongen van de werkvloer. “Die kloof willen we weer dichten”, verklaart hij. “Wij gaan heel hard ons best doen het vertrouwen terug te winnen. Daarom staat transparantie bij ons op één. We zijn helder en eerlijk en brengen alles waarmee we bezig zijn en wat we bespreken naar buiten. Vergaderingen proberen we zo snel mogelijk terug te koppelen naar de werkvloer. We zitten er immers voor de leden bij ECT.”

Beiden zijn blij dat er bij een van de laatste ledenvergaderingen zo’n 120 man zaten. Leo: ”We zijn de kantines ingegaan om ons voor te stellen. Nu (bij de productie van dit Havenmagazine. red.) zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de AOW-actie op 13 december. We leggen uit waarom het belangrijk is dat de AOW op 66 wordt bevroren. En dat we er echt voor moeten gaan.”


Achterban betrekken

“We hebben een Facebookpagina gelanceerd waarop we minimaal elke week berichten zetten”, vertelt Loes. Dat is een mooi platform om bekend te worden onder de leden. En je kunt meten hoeveel mensen je bereikt.” Omdat tijdens het laatste cao-akkoord is afgesproken dat de onderwerpen duurzame inzetbaarheid en salarisopbouw van de technische dienst in werkgroepen worden uitgezocht, betrekt het VAB de werkvloer erbij. Loes: “We hebben een paar jongens die straks vanuit de praktijk meepraten, ook als we met de werkgever aan tafel zitten.” Leo: “Aanvankelijk was onze achterban heel verbaasd dat we willen dat ze meepraten. Maar het gáát toch om hen. En hoe meer mensen we betrekken, hoe meer mensen we wellicht ook lid kunnen maken.”


Het vakbondsafdelingsbestuur van ECT gaat er komende vier jaar tegenaan. Leo: “Drie van ons zijn afgevaardigd in de Sectorraad Havens van de bond. Verder hebben we heel veel contact met onze bestuurder. Door die lijnen kort te houden, weten we wat er speelt en kunnen we snel informatie delen met de werkvloer.” Loes: “Het is belangrijk dat we een sterke tegenmacht vormen.”Zie ook het artikel over de VAB-verkiezingen.