Verkiezingen Vakbondsafdelingsbesturen

In tientallen havenbedrijven zijn de afgelopen maanden verkiezingen gehouden voor nieuwe Vakbondsafdelingsbesturen. Sommige stemmingen lopen nog. De Vakbondsafdelingen vormen de basis van het vakbondswerk in de haven. De vierjaarlijkse verkiezingen zijn hét moment waarop leden van FNV Havens hun vertegenwoordigers op de werkvloer kunnen kiezen. “De leden bepalen hoe groot onze vuist kan zijn.”

Vakbondsleden zijn de vakbond. Vakbondsmacht begint op de werkvloer. Daarom is het belangrijk dat de Vakbondsafdelingen, de leden van FNV Havens in een bedrijf, slagvaardig en krachtig zijn. Het Vakbondsafdelingsbestuur (VAB) bestaat uit door de Vakbondsafdeling gekozen leden. Elke vier jaar zijn er verkiezingen. Leden in een bedrijf kunnen zich kandidaat stellen en vervolgens via een stemformulier stemmen op hun favoriete kandidaten.

Inbreng havenwerkers

Tijdens het FNV Havencongres 2013 hebben de afgevaardigde havenwerkers allerlei afspraken gemaakt waaraan de zeggenschap van havenwerkers binnen de bond moet voldoen. Er is een model wat het vakbondswerk vanuit de basis vormgeeft. Dat model ziet er als volgt uit. Tijdens het vierjaarlijkse Havencongres zetten afgevaardigde havenwerkers uit alle sectoren het beleid voor de komende vier jaar uit. Zij doen dit op basis van ledenvergaderingen, waarin havenwerkers hun zegje hebben kunnen over wat zij belangrijk vinden. Met de uitkomsten van het Havencongres gaan vervolgens de Sectorraad (met afgevaardigde leden uit de VAB’s), de VAB’s en de FNV Havenbestuurders aan de slag.

Belangrijkste schakel

De Vakbondsafdelingsbesturen zijn de belangrijkste schakel tussen de werkvloer en de begeleidend bestuurder. Zij weten wat speelt op de werkvloer, beleggen vergaderingen en bijeenkomsten, werven leden, organiseren acties en campagnes, zijn betrokken bij het cao-traject, stemmen af met de ondernemingsraad, leveren kandidaten voor het Havencongres en zijn bijvoorbeeld betrokken bij de naleving van de cao. De kaderleden in het VAB krijgen scholing en trainingen van de bond om hun werk goed te kunnen doen.

Goed fundament

“Een goed functionerend vakbondsafdelingsbestuur is zichtbaar, doeltreffend en kijkt over grenzen heen”, zegt Niek Stam van FNV Havens. “De verkiezingen die we nu hebben gehouden moeten weer sterke VAB’s opleveren die de basis vormen van onze vakbondsmacht. Als die basis krachtig is, kun je als bond een veel grotere vuist maken. Onze leden bepalen dat.”

Volgens Stam gaat het te vaak eenzijdig over de cao als belangrijkste doel in de haven. “Er gaat heel veel vooraf aan het moment dat je een goed pakket kunt afsluiten”, weet hij. “Met sterke vakbondsafdelingen kun je zorgen dat je onderling niet tegen elkaar wordt uitgespeeld. Met collega-afdelingsbesturen kun je knokken tegen doorgeschoten flex, lage lonen, slechte contracten, onveilig werk, pensioen, AOW. Pas als het fundament goed is, kun je bouwen aan een goede cao. En cao die gedragen, wordt door de leden die hun zeggenschap benutten.”