Acties tegen automatisering CER

Half oktober voerden ruim tachtig havenwerkers twee dagen actie bij het Havenbedrijf Rotterdam. FNV Havens vindt het onverteerbaar dat de toezegging havenwerkers op de Container Exchange Route (CER) in te zetten, een loze afspraak blijkt. Het Havenbedrijf heeft aangekondigd de CER volledig te automatiseren.


Half oktober voerden ruim tachtig havenwerkers twee dagen actie bij het Havenbedrijf Rotterdam. FNV Havens vindt het onverteerbaar dat de toezegging havenwerkers op de Container Exchange Route (CER) in te zetten, een loze afspraak blijkt. Het Havenbedrijf heeft aangekondigd de CER volledig te automatiseren.

De interne baan is een gesloten systeem dat de containers van de ene naar de andere terminal brengt, zonder tussenkomst van de douane. De CER verbindt alle terminals op de Tweede Maasvlakte met elkaar. Het systeem dat in 2021 operationeel moet zijn wordt, zoals het er nu naar uitziet, volledig geautomatiseerd. Tegen de afspraken met FNV Havens in. De afspraken in het Sociaal Akkoord, waarin een werkgelegenheidsgarantie tot zomer 2020 is vastgelegd, zijn gemaakt om nóg meer verlies aan werkgelegenheid in de haven door automatisering te voorkomen. FNV Havens heeft direct protest ingediend bij het Havenbedrijf en de deelnemende terminals.

Verkoop APMTR

“Op 15 en 16 oktober hebben we duidelijk laten zien dat we het er niet mee eens zijn”, vertelt Batenburg, terminaloperator bij APMTR. “Met een mannetje of 80 hebben we ’s morgens vroeg voor het Havenbedrijf gestaan. “Dit soort banen hebben we hard nodig, zeker omdat er in het pensioenakkoord niets voor zware beroepen is geregeld. We hadden er met veel meer havenwerkers moeten staan. Het is zó belangrijk dat we opkomen voor onze werkgelegenheid. Er gebeurt veel in de containersector. Bij Uniport dreigt een massaontslag en zojuist hebben we als or de adviesaanvraag van de verkoop van APMTR aan Hutchison gekregen. Terminals en schepen worden steeds groter, het aantal mensen alleen maar minder. Daar moeten we ons als havenwerkers héél druk om maken.”

Actie bij Havenbedrijf Rotterdam