DNB beraadt zich nog op bezwaar fusiebesluit Aegon-Optas

Als De Nederlandsche Bank (DNB) begin januari nog steeds geen beslissing in een bezwaarprocedure heeft genomen, zal FNV Havens niet langer afwachten. Dat zegt advocaat Anton van Leeuwen die leden van FNV Havens bijstaat in het bezwaar tegen de goedkeuring die DNB gaf aan de fusie tussen Aegon en Optas.


Op 9 oktober vond een hoorzitting plaats waarbij Van Leeuwen namens leden van FNV Havens die bezwaar hadden aangetekend tegen de fusie, uitgebreid de bezwaren tegenover een DNB-commissie over het voetlicht bracht. Belangrijkste bezwaar is dat DNB de fusie tussen verzekeraar Aegon en zelfstandige dochter pensioenfonds Optas goedkeurde, zónder van Aegon compensatie te eisen voor het rendementsverlies voor polishouders. Optas had als pensioenfonds namelijk belastingvrijstelling over een gedeelte van het rendement. Dat voordeel gaf Optas door aan de polishouders. Aegon geniet als verzekeraar dat voordeel niet, waardoor polishouders gecompenseerd zouden moeten worden na de fusie tussen beide. Het verlies voor polishouders is zo’n 750.000 euro per jaar.Verdere actie

“De beslistermijn (inclusief verlenging) loopt af op 2 januari 2020. Als we dan nog niets hebben gehoord, zal ik me

beraden op verdere actie”, zegt Anton van Leeuwen, advocaat bij SteensmaEven en gespecialiseerd in pensioenrecht.


De andere zaak die Van Leeuwen namens FNV Havens en havenwerkgevers voert en waarvoor hij het dossier in september bij de rechtbank heeft ingeleverd, draait om de termijnoverschrijdingen. “DNB heeft FNV Havens niet tijdig op de hoogte gesteld van haar fusiebesluit. Daardoor konden belanghebbenden niet tijdig bezwaar maken. Inhoudelijk is daar dezelfde kwestie aan de orde: omdat de fusie negatieve effecten heeft voor het pensioenresultaat van polishouders is het onaanvaardbaar dat DNB geen compensatie eiste van Aegon. Een dringende eis, die FNV Havens, voorafgaand aan de fusie in een hoorzitting van DNB kenbaar maakte. FNV Havens eist vernietiging van het fusiebesluit.”

Wanneer de rechtszaak dient is nog niet bekend.