Eerste havenwerkers melden zich bij kolenfonds

De eerste werknemers die vanwege de sluiting van de Amsterdamse Hemwegcentrale begin 2020 hun baan verliezen, hebben zich gemeld bij het transitiefonds. Via het Westhaven Arrangement Kolentransitie, een initiatief van FNV Havens, worden zij begeleid naar ander werk of om- en herscholing.
“Twee werknemers van het Amsterdamse overslagbedrijf OBA en negen mensen van de Hemwegcentrale hebben inmiddels een intake gehad”, vertelt Cees Bos van FNV Havens en stuwende kracht achter het ‘kolenfonds. “Eerst wordt gecheckt of ze daadwerkelijk in aanmerking komen en hun baan kwijtraken door de sluiting van de kolengestookte energiecentrale. Niet alleen vaste werknemers van OBA en Nuon, maar ook mensen met een tijdelijk contract kunnen een beroep doen op het transitiefonds. Voor die laatste groep geldt alleen geen loonsuppletie.”

Bos is blij dat het Westhaven Arrangement Kolentransitie nu eindelijk loopt. “We hebben samen met kaderleden keihard geknokt om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn jaren van inspanningen, lobbyen en actievoeren nodig geweest om een eerste stap te zetten naar een fonds dat werknemers uit de kolenketen compenseert als ze hun baan verliezen door sluiting van kolengestookte energiecentrales,” vertelt Bos.


Eerlijke transitie

Havenwerkers bij OBA en werknemers van de Hemwegcentrale, die hun baan kwijtraken, zijn de eersten en dus de pioniers die gebruik kunnen maken van het ‘kolenfonds’. Bos schetst de uitvoering van het tripartite kolenfonds (werkgevers, werknemers, overheid) als een rotonde. “Er is een afslag naar snel ander werk, een afslag naar om- en herscholen naar ander werk, en een afslag naar uitkeringen en aanvullingen voor ouderen en anderen die minder makkelijk aan ander werk komen. Er wordt individueel maatwerk geboden via een persoonlijk maatwerkplan. Normaalgesproken wordt er gekeken naar de skills van iemand en gaat men daar een baan bij zoeken. Aanbodgericht dus. Wij doen het anders: vraaggericht. Eerst kijken we wat iemand zou willen, dan of daar duurzame banen in zijn. Vervolgens kijken we of iemand geschikt is om op te leiden en vervolgens gaan we opleiden en begeleiden.”

Bos vertelt dat het Westhaven Arrangement Kolentransitie als blauwdruk kan fungeren voor latere gevolgen van de energietransitie. “Niet alleen kolen worden immers uitgefaseerd, ook andere fossiele brandstoffen zoals olie en gas zullen verdwijnen. Dat heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid van mensen. Wij gaan voor een eerlijke transitie. Voor iedereen.”