Havenklas in startblokken voor Havencongres 2021

Eind december zal FNV Havens de samenstelling van de nieuwe Havenklas bekendmaken. Deze groep kaderleden uit verschillende subsectoren in de haven zullen het vierde Havenwerkerscongres 2021 voorbereiden. Op dit congres stellen de leden het vakbondsbeleid van FNV Havens voor de periode 2021-2025 vast.


In januari 2020 start FNV Havens met de voorbereidingen voor het vierjaarlijkse congres. De havenklas zal onder begeleiding van ervaren trainers van de FNV Kaderacademie, tijdens verschillende scholingsdagen, het congres voorbereiden. Tijdens deze dagen worden er bijvoorbeeld analyses met elkaar gemaakt van de ontwikkelingen waarmee havenwerkers, in verschillende subsectoren, te maken krijgen. Op grond van deze analyses zal de Havenklas aanbevelingen formuleren op het gebied van bijvoorbeeld zwaar werk/eerder stoppen met werken, automatisering, veiligheid en werkzekerheid. Daarnaast worden havenbrede aanbevelingen gedaan. Alle aanbevelingen worden vervolgens gepresenteerd op ledenvergaderingen waar de leden amendementen en moties kunnen indienen. Uiteindelijk wordt op het Havencongres 2021 via stemming over alle aanbevelingen het vakbondsbeleid voor de periode 2021-2025 vastgesteld.


“Het werven van geschikte kandidaten is inmiddels afgerond”, zegt Asmae Hajjari van FNV Havens. “De Sectorraad heeft potentiële leden uit de verschillende subsectoren voor de Havenklas voorgedragen. Uiteindelijk beslist het Sectorbestuur in overleg met het Haventeam welke 25 leden het Havencongres voorbereiden. Zij worden daarvoor deels vrijgespeeld. Het is uniek hoe in de haven het vakbondsbeleid echt van onderaf wordt bepaald.”