Lashing Campagne 2020

Erkende sjorders per 1 januari verplicht op feederschepen

De eerste week van januari zullen ITF-inspecteurs de havens in gaan om te controleren of feederschepen inmiddels gebruikmaken van gecertificeerde sjorders zoals bepaald in de internationale IBF- en TCC-cao’s. Inspecties van ITF-inspecteurs, afgelopen najaar, toonden aan dat bijna alle gecontroleerde schepen onveilig waren. Rederijen zijn hiervan op de hoogte gesteld en hebben tijd gehad aanpassingen te doen.

Per 1 januari 2020 mag het sjorwerk op feederschepen (korter dan 170 meter), die onder de internationale IBF-cao en de TCC-cao vallen, alleen door erkende havenwerkers worden gedaan. Dat is door de ITF Dockers sectie afgesproken met de rederijen in de internationale IBF- en TCC-cao (zeevaart). Door deze baanbrekende afspraak kan in álle havens een gelijk speelveld voor havenwerkers worden gecreëerd en kan sjorwerk door zeevarenden worden teruggedrongen.

Om te zorgen dat de sjorwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd, hebben ITF-inspecteurs samen met collega’s van Nautilus en de sjorbedrijven afgelopen najaar een flink aantal feederschepen (korter dan 170 meter) gecontroleerd op veiligheid.

Onveilige schepen

Geen enkel schip voldeed aan de eisen. Rederijen hebben tot 1 januari de tijd de werkomstandigheden voor erkende sjorders veilig te maken. ITF-inspecteur Gijs Mol: “De meeste problemen hadden bijvoorbeeld betrekking op onbeveiligde platforms hoger dan 2 meter, onbeveiligde buitengangpaden, slechte verlichting en te korte ladders om op het dek te komen. Ook bij her-controles bleek dat veel rederijen de door ons opgelegde aanpassingen niet hadden doorgevoerd. Terwijl ze gewoon aan de veiligheidseisen moeten voldoen om gecertificeerde sjorders veilig hun werk te laten doen.”

“Wanneer we in januari zien dat zeevarenden sjorwerk doen”, vervolgt Mol, “is de verwachting dat juridische stappen zullen volgen. Wanneer de schepen daarnaast niet veilig zijn om te sjorren zullen sjorbedrijven en rederijen naar oplossingen moeten zoeken. Het kan niet de bedoeling zijn dat wanneer schepen onveilig zijn voor onze havenwerkers, de zeevarenden alsnog het werk gaan uitvoeren. De vernieuwde Dockers Clause is gewoon een harde cao-afspraak waar alle partijen zich aan te houden hebben.”