Nieuws van het cao-front

De afgelopen periode zijn er weer verschillende cao-resultaten bereikt (Verhurende bedrijven Bulk en ILS) of zijn de onderhandelingen nog volop gaande (EBS, Maersk, SGS).

Niek Stam van FNV Havens: “Komende periode is het zaak in de cao afspraken te maken over eerder stoppen met werken voor zware beroepen. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Verder zijn natuurlijk meer loon, werkgelegenheidsgaranties, verruiming van de WGA-hiaatverzekering, uitbreiding van de Senioren Fit Regeling en maatregelen om oudere werknemers de eindstreep te laten halen belangrijke eisen aan de verschillende cao-tafels. De cao’s die we afsluiten, zijn geen A-B-C’tjes. We hebben te maken met fusies en overnames, robotisering en automatisering, overcapaciteit en verplaatsing van ladingpakketten, klimaatakkoord en sluiting van de kolencentrales. Allemaal factoren die onzekerheid geven en die we in afspraken moeten zien te compenseren. Om goede resultaten te halen is het daarom van belang dat leden achter elkaar blijven staan en dat niet-leden snel lid worden.”

Referendum cao-resultaat ILS

Op 20 december werden de leden van FNV Havens bijgepraat over het bereikte onderhandelingsresultaat bij sjorbedrijf ILS. De ledenraadpleging over het resultaat loopt tot 15 januari. De cao die een looptijd heeft van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 bevat een loonsverhoging van 1,9 procent bovenop de automatische prijscompensatie die op ruim 1,7 procent is vastgesteld. Verder is afgesproken dat werknemers van ABC en Jaap Smit eventueel, onder strikte voorwaarden en op naam, ingezet kunnen worden bij ILS. In 2020 wordt gekeken naar de situatie bij Uniport/RPS. Mochten werknemers in dienst treden van ILS dan moet dat volgens het uitgangspunt ‘man volgt werk’ gaan. In 2020 zal ook, in overleg met FNV Havens, worden gekeken hoeveel werknemers met een langdurig contract voor bepaalde tijd, een vast dienstverband krijgen. Om uit de patstelling over een nieuwe vervoersregeling te komen heeft FNV Havens bemiddeld. Als de ondernemingsraad groen licht geeft voor het protocol nieuwe vervoersregeling zal een proef worden gestart met leaseauto’s en kan op basis van de regeling bij MMS een nieuwe vervoersregeling worden opgesteld. Het cao-resultaat is positief voorgelegd.


SGS wil goedkoper en flexibel

Eind januari worden de onderhandelingen bij SGS voortgezet. Na drie ronden blijkt dat SGS last heeft van concurrentie en aan marktaandeel heeft ingeboet. Het controle bedrijf zou geld toeleggen op haar activiteiten. De oplossing volgens SGS: beknibbelen op lonen en flexibeler roosters voor nieuwe werknemers. Volgens FNV Havens, dat 2 procent loonsverhoging plus APC eist, neemt de concurrentie weliswaar toe, maar zijn niet de lonen te hoog, maar de tarieven te laag. Dat andere partijen nog lagere tarieven aanbieden is een simpel gevolg van marktwerking. Gelukkig heeft SGS als multinationale onderneming nog wel wat vet op de botten. Concurrentie door te bezuinigen op arbeidsvoorwaarden (over de ruggen van werknemers) is voor FNV Havens onbespreekbaar. Het bedrijf zou door efficiënter te werken (betere communicatie tussen afdelingen en planning, onnodig dure inhuur van zzp’ers) kosten kunnen besparen. Om SGS tegemoet te komen heeft FNV Havens wel een voorstel gedaan voor roosters met iets meer flexibiliteit voor nieuw aan te nemen collega’s.

Omdat SGS veel tijd nodig heeft voor intern beraad is afgesproken dat de APC over 2019 in december 2019 alvast wordt uitgekeerd. Dat staat los van de onderhandelingen over extra procenten loonsverhoging over 2019.

Cao verhurende bedrijven bulk

FNV Havens heeft een onderhandelingsresultaat bereikt voor de verhurende bedrijven bulk. In de cao, die van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 loopt, is bovenop de APC een loonsverhoging per 1 januari 2020 van 3,25 procent afgesproken (1,5 % voor 2019 en 1,75 % voor 2020). Ook wordt over 2019 een eenmalige uitkering van € 650,00 toegekend. Voor verhoging van het spilloon geldt per 2020 nog één toeslag. Werknemers die in de kolen of ertsen te werk worden gesteld, hebben vanaf 1 januari recht op een verhoogd spilloon van € 3,00 per taak.

Een ander belangrijk onderwerp is de inzet van medewerkers bij leegloop. Er zijn steeds meer pieken en dalen bij opdrachtgevers, wat het moeilijker maakt om medewerkers binnen de bestaande roosters in te zetten. Afgesproken is daarom dat wanneer er geen werk is en er geen gebruik wordt gemaakt van de stand by-regeling, de niet gewerkte dagen op de lat worden gezet en de werknemer op een ander moment, onder strikte voorwaarden, alsnog wordt ingezet. Werknemers kunnen binnen een periode van 6 maanden aangewezen inhaaldagen zelf inroosteren. Niet ingezette dagen vervallen na 12 maanden.


Leegloop

Medewerkers van ABC en Jaap Smit, die onder de cao verhurende bedrijven bulk vallen, kunnen bij leegloop worden ingezet op stackerdraaien via ILS. Dit gebeurt op basis van een lijst van 35 opgeleide mensen, waarvan er maximaal 18 per etmaal (circa 6 per spil) mogen worden ingezet. Ook is de mogelijkheid afgesproken dat medewerkers van HSR en Jaap Smit bij leegloop ingezet mogen worden op algemene operationele werkzaamheden zoals assisteren bij onderhoud, cleaning van grondverzetmaterieel, inzet veegwagen en terreinonderhoud.

Om ontwikkelingen in de sector in kaart te brengen, van gedachten te wisselen over de inzet van de verhurende bedrijven om de continuïteit van de flexibele schil bij opdrachtgevers te waarborgen én met opdrachtgevers afspraken te maken voor de toekomst, wordt komend jaar een bijeenkomst georganiseerd met alle partijen.