Koen Keehnen,

Voorzitter Sectorraad FNV Havens

Beste havenwerkers,

Voor jullie ligt de zomereditie van de tiende digitale havenkrant en de eerste editie van 2020. Aan mij als voorzitter van de Sectorraad FNV Havens de eer om het voorwoord te verzorgen van deze bijzondere Corona-vrije editie. Ondanks de uitzonderlijke tijden waarin we ons nu bevinden hebben het haventeam en het sectorbestuur de afgelopen maanden intensief samengewerkt en doorgewerkt. Met als voornaamste doel: de leden van FNV Havens bedienen. Wekelijks hebben het haventeam én sectorbestuur overleg via een Skype-verbinding, niet ideaal maar het was even niet anders. Tijdens deze overleggen passeerde al hetgeen er speelt in de havens de revue. Denk bijvoorbeeld aan; de lastige cao-trajecten van P&O, EMO en EBS, de bedrijfsbeëindigingen van RPS en Uniport, de vijfde bestuurder van FNV Havens, de ledenontwikkeling binnen FNV Havens, het AOW/pensioen dossier en onze inzet “eerder stoppen met werk”, de CER, het kolenfonds met de energietransitie, de ITF Lashing campagne en nog veel meer. Kortom wij hebben geprobeerd zo goed en zo kwaad als het gaat het werk van FNV Havens door te laten gaan. Veel van deze onderwerpen vinden jullie natuurlijk uitgewerkt terug in de artikelen van deze krant.

Uiteraard is deze krant nooit volledig, misschien zullen jullie bepaalde onderwerpen missen en bovendien is er de mogelijkheid dat we op sommige onderwerpen worden ingehaald door de actualiteit. Het is niet anders. Wat in deze editie bewust niet is opgenomen is de pijnlijke teloorgang van Uniport en de geplande bedrijfsbeëindiging RPS (ex SHB). Hiervoor zijn een tweetal reden aan te voeren; 1- het traject bedrijfsbeëindiging Uniport is nog niet volledig afgerond én 2- het was te kort dag om onze leden bij deze bedrijven te benaderen voor een interview, waarin zij ook hun kant van het verhaal kunnen doen. Bovendien wilden we deze krant persé voor de zomer klaar hebben, zodoende is niet voldoende tijd geweest om Uniport en RPS op de juiste wijze te behandelen en te beschrijven. FNV Havens komt hier in de volgende editie zeker uitgebreid op terug. Rest mij nog om jullie veel leesplezier toe te wensen, en ik hoop dat jullie een mooie zomerperiode tegemoet gaan. Namens het Sectorbestuur FNV Havens. Groetend, Koen Keehnen (voorzitter SR FNV Havens) Raymond Fase (secretaris SR FNV Havens) Aart Ruizing (2e voorzitter SR FNV Havens) Jeroen Pinxter (2e secretaris SR FNV Havens)