FNV- Kaderleden uit de containersector bundelen hun krachten en starten een CER-campagne

Sinds enkele jaren droomt Havenbedrijf Rotterdam (HbR) van de aanleg van een interne baan die diepzee containerterminals, empty depots, railterminals en distributiebedrijven op de Maasvlakte met elkaar verbindt. Inmiddels is het Havenbedrijf Rotterdam begonnen met de aanleg van de interne baan, die officieel te boek staat als de ‘Container Exchange Route’(CER). Omdat de plannen zijn om het transport van containers over deze baan geautomatiseerd te laten plaatsvinden, staat de werkgelegenheid van havenwerkers onder druk. Iets wat FNV Havens niet accepteert.

HbR en werkgevers zien alleen eurotekens In vergelijking met andere havens in de wereld is het Havenbedrijf Rotterdam doorgeslagen in haar automatiseringsdrang. De interne baan is 17 kilometer lang en bestaat uit een stelsel van betonbanen. Op deze banen zullen wagens rijden, die de containers van de ene naar de andere terminal brengen, zonder dat deze langs de douane hoeven. Hiermee wil het Havenbedrijf Rotterdam onder andere de uitwisselkosten tussen de verschillende bedrijven reduceren, de verbinding tussen de bedrijven te vergroten en haar concurrentiepositie ten opzichte van de haven van Antwerpen versterken. De vraag is nu: wat is de rol van de havenwerkers in dit traject? Gemaakte CER-afspraak Werkgevers en het Havenbedrijf Rotterdam willen de CER volledig automatiseren. Wel willen ze voorlopig de havenwerkers inzetten om de containers op de automatische karretjes te plaatsen tot het moment dat de karretjes automatisch vanaf de CER rechtstreeks naar de kraan kunnen worden gereden. Daarna kunnen de havenwerkers die dit werk doen het veld ruimen. En vervolgen kan de aanval worden geopend op de Remote Crane Operators. Want met de komst van de 5G-netwerk is het straks technisch ook mogelijk om deze werkzaamheden vanuit andere landen uit te voeren. Deze zorgelijke ontwikkeling hebben we in de havenstad Melbourne in Australië gezien, waarbij bepaalde werkzaamheden vanuit de Filipijnen worden uitgevoerd. De CER volledig automatiseren staat haaks op de werkzekerheidsakkoord dat FNV Havens in 2015 met de werkgevers in de containersector en het Havenbedrijf Rotterdam heeft afgesloten. Hierin was onder andere afgesproken dat op de CER uitsluitend werknemers van ECT, APMTR en Kramer die onder de haven-cao vallen, worden ingezet. Baanbehoud gaat boven automatisering Door de oplopende AOW-leeftijd hebben veel havenwerkers na een reeks van jaren werkzaam te zijn in de havens, recht op werkzaamheden die fysiek minder belastend zijn. FNV Havens vindt dat de ‘oudere’ havenwerkers op de CER tewerkgesteld moeten worden, zodat zij hun pensioengerechtigde leeftijd op een fatsoenlijke wijze kunnen halen. FNV Havens heeft in het werkzekerheidsakkoord juist de CER-afspraak gemaakt om te voorkomen dat er nog meer banen in de Rotterdamse haven verloren gaan door automatisering.

Handen af van ons werk We constateren dat de afspraak over de CER door zowel werkgevers als HbR niet wordt nageleefd. FNV Havens accepteert niet dat de havenwerkers die hun beste werkzame jaren aan de havensector hebben gegeven straks aan de kant worden geschoven omdat hun werk is weg geautomatiseerd. FNV Havens wil geen CER-fratsen hebben op de terminals. Daarnaast willen we dat de kostenbesparingen, die volgens het HbR met de aanleg van de CER worden gerealiseerd, ten goede komen aan de havenwerkers. Campagne FNV-Havens Inmiddels hebben FNV-kaderleden uit de verschillende containerbedrijven besloten om gezamenlijk in verzet te gaan tegen deze verregaande automatisering. FNV Havens is voorbereidingen aan het treffen om de komende tijd de druk verder op te voeren richting de bedrijven en de politiek. Houd onze berichtgeving goed in de gaten, want samen met onze leden gaan we onze banen opeisen en een einde maken aan de automatiseringsdrang van de werkgevers en het Havenbedrijf Rotterdam.