Hoe werkt het Kolenfonds, oftewel de Stichting Mobiliteit Kolenketen (SMK)?

Hartstikke mooi dat kolenfonds, maar hoe werkt het nou eigenlijk? Dat proberen we hieronder uit te leggen.

Werknemers uit de kolenketen die hun baan verliezen door de sluiting van een kolencentrale melden zich bij het door het SMK mobiliteitscentrum. Voor de sluiting van de Hemweg centrale en (onder andere) OBA staat het Mobiliteit Centrum Kolenketen Westhaven (MCKW) klaar. Dit mobiliteitscentrum bekijkt samen met de werknemer welke opties hij heeft en wat er nodig is om hem zo goed mogelijk op de arbeidsmarkt af te stemmen.

Rotonde met 3 afslagen Wanneer een werknemer zich meldt (en hij aan de voorwaarden voldoet) wordt er een intake gedaan door een van de vier loopbaan coaches van het MCKW. Dan volgt er een eerste selectie. Je kunt het als een rotonde zien met 3 afslagen.

  1. De eerste afslag is voor iemand die zonder of met zeer beperkte bijscholing snel ergens anders aan de slag kan.
  2. De tweede afslag is voor mensen die meer tijd en opleiding nodig hebben.
  3. De derde afslag is voor hen bij wie de tijd tot pensioen kort is, geen opleiding meer kunnen volgen of andere beletsels hebben die maken dat om-bij en herscholing of herplaatsing niet zinvol meer zijn.

Nadat de afslag is bepaald, bekijken de betrokkene en de coach samen welk traject passend is. Maatwerk dus! Vervolgens worden alle mogelijkheden en benodigdheden op een rij gezet: cursussen, overzicht maken van welk werk beschikbaar is in dit vak, aanvulling op de uitkering enz. Dit schrijven zij in overleg op in een voorstel. Daarna beslist het bestuur van de SMK of hun voorstel akkoord is en kan het traject worden ingezet.

Het doel van de begeleiding Het doel van de begeleiding is om de mensen te begeleiden naar een nieuwe duurzame baan (dus niet bij een uitzendbureau stallen of op een tijdelijke klus zetten maar een echte baan met toekomst). Voor mensen voor wie dat niet meer kan of als ze kort voor hun pensioen zitten regelt het SMK een aanvulling op een uitkering of een ouderenregeling. Verder is het zo dat er vraag-gestuurd wordt. Daarmee bedoelen we dat niet in eerste instantie wordt gekeken naar wat iemand aan opleiding heeft gedaan maar vooral wat iemand wil en kan gaan doen en of er ook werk in is. De keuze ligt dus bij de mensen zelf.

Het pakket * Loon: Aanvulling op oude salaris tot 100% gedurende drie jaar ingeval van een lager beloonde functie bij eigen werkgever, bij een nieuwe werkgever, een werkloosheidsuitkering of een combinatie van deze mogelijkheden. Opleiding: tot een maximum van €15.000,00 met een maximale duur van 3 jaar

Heel nieuw is dat er vraag gericht wordt gewerkt. er wordt niet gekeken waar kunnen we een baantje vinden dat deze man of vrouw kan vervullen. gekeken wordt wat voor nieuwe toekomst ziet iemand zelf en kunnen we haar of hem daarvoor opleiden.

Onderzoek en begeleiding: Studiebegeleiding, beroepskeuze test, tussendoor begeleiding waar nodig, financieel advies. *)Dit geldt voor werknemers die een vast dienstverband hadden. Voor hen die een tijdelijk dienstverband hadden geldt ook het pakket maar met de uitzondering van loonsuppletie.