Kaderleden uit verschillende subsectoren in de haven bereiden het vierde Havenwerkerscongres in 2021 voor.

In januari 2020 is FNV Havens gestart met de voorbereidingen voor ons congres. De havenklas bereidt tijdens verschillende scholingsdagen het congres voor.

Inmiddels is de Havenklas bezig met het in kaart brengen van de ontwikkelingen waarmee havenwerkers, uit verschillende subsectoren, op korte en lange termijn te maken krijgen. Deze ontwikkelingen worden in sectoranalyses opgenomen. Op grond van deze analyses zal de Havenklas aanbevelingen formuleren op het gebied van bijvoorbeeld zwaar werk / eerder stoppen met werken, automatisering, veiligheid en werkzekerheid. Zoals jullie van ons gewend zijn zullen deze aanbevelingen tijdens het Havenwerkerscongres, via stemming, aan de leden worden voorgelegd. Leden bepalen het vakbondsbeleid van FNV Havens.

Door het coronavirus was FNV Havens genoodzaakt de scholingsdagen in april en juni te verplaatsen. Dit heeft als gevolg dat de planning voor de Havenklas is aangepast. Hierdoor heeft het Sectorbestuur Havens, in overleg met het Haventeam, besloten om het Havenwerkerscongres in oktober 2021 te houden. Zodoende krijgt de Havenklas voldoende tijd om het congres op gedegen wijze voor te bereiden.

Uiteraard heeft de Havenklas afgelopen tijd niet helemaal stil gezeten. In de maand juni zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin de Havenklas de trends en ontwikkelingen binnen de subsectoren, met de leden van de Sectorraad, heeft besproken. De komende tijd zal de Havenklas deze ontwikkelingen in sectoranalyses opnemen en verder uitwerken. In het najaar komt de Havenklas, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, weer bij elkaar.