Ledenbehoud FNV Havens

Het Haventeam krijgt maandelijks een overzicht van de leden die er in de maand ervoor lid geworden zijn en van de leden die in de maand ervoor zijn uitgeschreven. Gelukkig zijn die twee lijsten ongeveer even lang.

Maarrrr … we zien liever een beetje groei van het ledental.

In de afgelopen maanden hebben we daarom eens bijgehouden wat de redenen zijn voor de leden die we kwijtraken. Daar zitten hele logische bij, zoals “ben gaan werken in een andere sector”, of “pensionering” en triestere zoals “overlijden”. Al met al worden dergelijke categorieën maar in een beperkt aantal gevallen aangekruist. Kijken we echter naar de opzegredenen die voor grotere aantallen leden gelden, dan zien we tot onze verbijstering dat “contributieschuld” de vaakst voorkomende reden is. Bij maar liefst 40% van de opzeggingen staat dit als reden vermeld.

Doen we dus met ons allen ons best om de lonen in onze sector op een beschaafd niveau te krijgen, vergeten best veel mensen dus hun contributie aan FNV te betalen. En zo hoog is die niet. Voor de meeste mensen bedraagt de contributie € 17,25 per maand. In de meeste CAO’s hebben we geregeld dat je die contributie van je brutoloon mag betalen, waardoor de netto kosten hooguit een tientje per maand zijn. Dus daar kan het allemaal niet aan liggen, denken wij.

Het was altijd zo dat we pas bij uitschrijving van een lid vernamen dat contributieschuld de oorzaak was. We hebben van onze financiële administratie begrepen dat iemand op dat moment al vijf schriftelijke aanmaningen heeft gehad. En dan zijn de systemen onverbiddelijk. Of het gaat om een bedrag van € 6,80 of om meer dan € 100,00

FNV Havens heeft besloten dat het eigenlijk zo ver niet mag komen. We hebben nu geregeld dat we maandelijks een lijst krijgen van de mensen een tweede betalingsherinnering per post hebben gekregen. Die mensen gaan we nu bellen. Niet omdat we boos zijn (nou ja, wel een beetje natuurlijk), maar om ze er tijdig op te wijzen dat ze nog wat contributie moeten betalen, omdat ze anders op een gegeven moment uitgeschreven zullen worden. We gaan er namelijk vanuit dat niemand daar op uit is. En we hebben ook ontdekt dat de fout soms bij FNV ligt; dan kunnen we dat direct rechtzetten. Als het bellen van leden leidt tot een hoger aantal mensen dat alsnog betaalt, zullen we later dit jaar misschien ook kaderleden vragen om de mensen die vergaten te betalen, discreet te benaderen. Ledenwerving en ledenbehoud is een taak van alle Vakbondsafdelingsbesturen.

Ten slotte: gebruik maken van de automatische incasso biedt de beste garanties om betalingsachterstanden te voorkomen. Gebleken is namelijk, dat mensen die geen automatische incasso hebben ingesteld, vaker op de lijst “debiteuren” terecht komen. Wil je weten hoe je dat voor jezelf kunt regelen? Dat kan via “mijn fnv” op fnv.nl. En kom je er op die manier niet uit, dan kun je ook een mailtje sturen aan havens@fnv.nl. Dan regelen wij het voor je.