We hebben de vijf gekregen!

FNV Havens heeft lange tijd in de clinch gelegen met het management van FNV omdat het Haventeam niet op de jaren geleden afgesproken sterkte van 5 FTE werd gebracht. Toen bestuurder Ruud Wennekes vorig jaar afzwaaide en niet meteen werd vervangen, werd de onderbezetting helemaal pijnlijk voelbaar. Een deel van de leden van FNV Havens had geen direct aanspreekpunt meer. Het management was van mening dat er geen sprake was van onderbezetting en lange tijd viel over de invulling van 5 FTE niet te praten. Voor het sectorbestuur en het Haventeam zelf was het onbegrijpelijk dat de FNV-organisatie zich zo opstelde. Met 60 te onderhouden CAO’s, een hoge organisatiegraad en niet in de laatste plaats een behoorlijke werkgeversbijdrage vanuit die 60 CAO’s moest het financieren van 5 FTE aan bestuurders in onze sector toch geen probleem zijn. Afgelopen voorjaar is het management alsnog akkoord gegaan met het invullen van 5 FTE in het Haventeam: Chant van den Berg is sinds april 2020 onze nieuwste bestuurder in het team. Dit besluit past in het bredere besluit van de FNV-directie om afspraken te maken met het Haventeam over de formatie van het team en het financiële budget dat voor de activiteiten (van vergaderkosten en vrijmakingen van kaderleden tot de organisatie van het vierjaarlijks havencongres) van FNV Havens beschikbaar is. Over die afspraken is uitvoerig overleg geweest en al die tijd was onzeker of we tot elkaar zouden komen, maar alles staat nu helder op papier.

In grote lijnen komt het er op neer dat we de komende jaren bekijken hoe het ledental zich ontwikkelt en welk bedrag we jaarlijks aan werkgeversbijdragen ontvangen. Is die ontwikkeling negatief, dan zal gesproken worden over een verlaging van het budget en minder FTE’s in het Haventeam. Is de ontwikkeling positief, dan zal gesproken worden over een hoger budget en eventueel uitbreiding van het team. En als alles ongeveer hetzelfde blijft als het nu is, dan verandert er niets in het budget en onze formatie. Dit directiebesluit stelt FNV Havens natuurlijk voor uitdagingen. Het werven van nieuwe leden en het behouden van de bestaande leden is er daar één van. Zie ook het stukje over “ledenbehoud” in deze Havenkrant. Maar één en ander vraagt niet alleen om een inspanning van het Haventeam. Het is een verantwoordelijkheid van alle leden om FNV Havens sterk te houden en om bijvoorbeeld aan nieuwe collega’s uit te leggen dat FNV Havens alleen wat voor elkaar krijgt als er veel leden zijn die de vakbond steunen. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van de wens om ruim voor de AOW-leeftijd te kunnen stoppen met werken, waarover we in deze Havenkrant ook schrijven. Maar: we hebben 5 FTE gekregen die we nodig hebben en een budget waarmee we uit de voeten kunnen. Daarmee werken we hard verder aan het voortzetten van goed vakbondswerk.