Komkommertijd

Ook voor havenwerkers is de vakantietijd weer voorbij. En daarmee de komkommertijd. Volgens onze vrienden van Wikipedia wordt kommertijd als volgt omschreven: ‘Komkommertijd is de benaming voor een bepaalde periode in het jaar, met name in de zomer, waarin er weinig nieuws te melden is omdat politici en veel anderen op vakantie zijn’.


Ik haal in deze column de komkommertijd aan, omdat er deze zomer een geweldig stukje vakbondswerk werd verricht bij ADM. De collega’s van ADM hadden namelijk maling aan de komkommertijd; zij zaten deze zomer in een actietraject voor hun cao. Nadat de onderhandelingen waren vastgelopen, hoopten zij met een aantal prikacties het traject vlot te trekken. Nee dus!

Van hun halsstarrige directie kregen zij taal noch teken, dus werden de acties verder opgeschroefd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een staking voor onbepaalde tijd. Die onbepaalde tijd is opgelopen tot zeven dagen! Zeven dagen lang is de terminal stilgelegd, zeven dagen, zeven avonden en zeven nachten hebben de havenwerkers, soms in de bloedhitte, gepost voor de poort van de ADM-terminal. Na zeven dagen heeft de directie toch maar eieren voor haar geld gekozen en de onderhandelingen weer opgepakt. Binnen een paar uurtjes lag er een prachtig onderhandelingsresultaat. Felicitaties aan Cees Bos en de onderhandelingsdelegatie natuurlijk, maar de solidariteit van de ADM-achterban was doorslaggevend voor dit mooie resultaat!

Over solidariteit gesproken: nog voor de vakantieperiode ontving ik het onaangename, maar niet verrassende bericht dat ‘mijn Uniport’, in zwaar weer zit. Door de schaalvergroting in de containersector, de nieuwe allianties, de komst van Maasvlakte II en de automatisering zijn geheel volgens verwachting pakketten vanuit de City aan het verschuiven naar de Maasvlakte. Ook geheel volgens verwachting is Uniport hierdoor in zwaar weer gekomen.

Dat dit absoluut niet als een verrassing mag worden gezien, wordt duidelijk als je terugblikt naar 2015. Het jaar waarin FNV Havens het voortouw nam om samen met het Havenbedrijf Rotterdam en de werkgevers uit de containersector het Containeroverleg op te starten. De insteek van dit overleg was om de te verwachten boventalligheid van werknemers in de containersector te voorkomen door de inzet van een aantal maatregelen. De directie van Uniport was aanvankelijk ook betrokken bij dit overleg, maar nog voordat er serieus onderhandeld kon worden, trok Steinweg (moederbedrijf van Uniport) haar directeur terug van de onderhandelingstafel.

Het argument was dat er geen geld was voor de oplossingen zoals dat wel aanwezig was bij ECT en APM. Ondanks de boterzachte toezegging dat Uniport trendvolger zou worden van het akkoord, en dat afspraken uit de uiteindelijke overeenkomst overgenomen zouden kunnen worden, bleven de havenwerkers van Uniport nauw betrokken bij dit onderhandelingstraject.

Sterker!!

Toen op een gegeven moment de onderhandelingen waren vastgelopen en er werd besloten tot een 24-uursstaking, was Uniport de enige containerterminal die 24 uur 100 procent gesloten was.

Havenwerkers van Uniport waren en zijn altijd solidair geweest tijdens het containeroverleg, ook voor de collega’s van SHB/RPS hebben zij regelmatig hun jasje uitgetrokken. Mocht het zover komen dat zij de steun van havenwerkers nodig hebben, dan reken ik op jullie!


Koen Keehnen,

Secretaris Sectorbestuur FNV Havens