Formatie Haventeam onder druk

Werkgeversbijdrage opgeschort


De Sectorraad van FNV Havens heeft een brief naar alle vakbondsafdelingsbesturen gestuurd met het verzoek met de achterban te overleggen over de formatie van het Haventeam. Inspanningen om het aantal havenbestuurders weer op het afgesproken niveau van 5 fte’s te brengen, hebben tot nu toe niets opgeleverd.


“Wij zijn het intussen zat dat de FNV-directie niet wil luisteren”, zegt Sectorraadslid Raymond Fase. “We hebben recht op 5 fulltime formatieplaatsen, terwijl we er nu maar 4,5 hebben waarvan er op dit moment 2,5 worden ingevuld. Cees Bos zit thuis vanwege werkstress en Asmae Hajjari is nog niet hersteld van een kwetsuur als gevolg van betrokkenheid bij een aanrijding. Met een uitgekleed team moeten we toch gewoon ruim zestig cao’s zien af te sluiten. En de dienstverlening aan de leden in de haven waarborgen. Tien jaar geleden hadden we nog ruim 7 fte’s aan vakbondsbestuurders.”


Fase vertelt hoe een delegatie van leden, kaderleden en bestuurders aan het begin van de zomer in ‘Utrecht’ nog eens duidelijk heeft gemaakt dat de werkgeversbijdrage van 0,3 procent van de loonsom geoormerkt is voor 5 fte’s. “We hebben de directeur van de FNV een cheque aangeboden met de boodschap dat wij wel heel veel geld afdragen, maar er niet het afgesproken aantal bestuurders voor terugkrijgen. Als men niet wil luisteren, moet men maar voelen.”


Nu het Haventeam menskracht mist, wil het Sectorbestuur Havens dat het storten van de volledige werkgeversbijdrage tijdelijk wordt opgeschort. Fase: “In onder andere de EMO-cao is al afgesproken dat voorlopig slechts 0,1 procent werkgeversbijdrage aan het FNV-hoofdkantoor wordt afgedragen en de rest wordt opgeschort. We roepen nu de vakbondsafdelingen op dit voorbeeld te volgen en dat te overleggen met de werkgever. Die zijn het in meerderheid met ons idee eens. We willen in de komende cao-onderhandelingen dit voorstel meenemen en vastleggen. En als de formatie weer op sterkte is, kan de gehele werkgeversbijdrage weer worden overgemaakt.”