Havenklas bereidt Havenwerkerscongres voor

Kaderleden Bruce Heezen (EECV) en Cem Soysuren (APMTR) volgen de FNV Havenklas waar ze samen met zo’n twintig klasgenoten het Nationaal Havenwerkers Congres op 8 oktober voorbereiden. “Er gebeurt zoveel in de haven. Niets doen is geen optie.”

Havencongres Op 8 oktober organiseert FNV Havens het, inmiddels vierde, Nationaal Havenwerkers Congres 2021. Twee jaar daarvoor zijn kaderleden uit de verschillende subsectoren zoals de containersector, roll-on roll-off, sjorsector en de droge en natte bulk, geselecteerd voor de Havenklas. Tijdens de Havenklasperiode maken ze analyses van subsectoren en onderzoeken wat nodig is om thema’s zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid, automatisering en robotisering, veiligheid, arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Na het formuleren van aanbevelingen, zowel per subsector als havenbreed, worden deze tijdens vergaderingen aan de leden van FNV Havens voorgelegd. Aangevuld met eventuele amendementen of moties stemmen afgevaardigde kaderleden uit de verschillende subsectoren vervolgens tijdens het Havencongres over de aanbevelingen. De bij meerderheid aangenomen aanbevelingen vormen de basis voor het beleid van FNV Havens voor de periode 2021-2025.

Havenklasser Bruce Heezen: “Als een baas zóveel verdient, hoe zorg je dan dat werknemers het qua arbeidsvoorwaarden, veiligheid en roosters óók goed hebben.”

Fotograaf: Bas Berkhuijsen

Corona maakt het er niet eenvoudiger op - de voorbereidingen voor het vierde FNV Havencongres. Het eerste werd in 2008 georganiseerd. Waar eerdere lichtingen van de Havenklas fysiek bij elkaar konden komen, moest er nu veel online worden gedaan. “Maar we hebben nu samen met het Haventeam de aanbevelingen redelijk rond die we op basis van subsectoranalyses hebben gemaakt”, vertelt Bruce Heezen (29), allround operator bij ertsoverslagbedrijf EECV, eind februari. “Hopelijk kunnen we in april tijdens een tweedaagse de puntjes op de i zetten en de ledenvergaderingen die voorafgaand aan het congres worden gehouden, voorbereiden.” Van elkaar leren Heezen rolde als kaderlid en lid van de FNV Youngsters in de Havenklas. Hij heeft het er naar zijn zin en vindt het vooral heel informatief. “We leren veel van elkaar over wat er in andere subsectoren speelt. Hoe gaat het in de roll-on roll-off, de containersector, de sjor- en verhurende bedrijven? Wat zijn kansen en bedreigingen? Omdat ik in de droge bulk werk, weet ik dat vanwege de energietransitie de kolenoverslag afneemt en in de natte bulk de olieop- en overslag. Kolencentrales gaan opeens versneld dicht. Wat moeten we doen om de generatie die nu rond de 50 jaar is, niet tussen wal en schip te laten vallen? Vraag voor ons Havenklassers is: hoe kun je hierop inspelen, wetende dat je ontwikkelingen niet tegenhoudt. Wat kun je doen om werkgelegenheid te behouden, mensen tijdig om- of bij te scholen, het transitiefonds uit te breiden? Werkgelegenheid, zwaar werk, duurzaamheid en automatisering zijn onderwerpen die álle subsectoren raken, zag ik. Hoe eerder we hiermee aan de slag gaan, hoe beter.” Stokje overnemen Omdat in de Havenklas zowel oude als jonge havenwerkers zitten, leert Heezen ook veel van de oudere garde. “Het is goed dat zij hun kennis doorgeven. Als jongeren moeten wij het stokje overnemen. Daarom probeer ik ook andere jonge havenwerkers bij FNV Youngsters te betrekken. Het vakbondswerk is namelijk heel leuk. Niet alleen in de Havenklas, maar ook in de vakbondsafdeling en de cao-onderhandelingsdelegatie waar ik deel van uitmaak. Als een baas zóveel verdient, hoe zorg je dan dat werknemers het qua arbeidsvoorwaarden, veiligheid en roosters óók goed hebben. En hoe zorg je dat mensen zo gezond mogelijk hun pensioen halen? In de volcontinu leef je gewoon vijf of zes jaar korter. Dat is onacceptabel. Ik vind het echt heel zinnig hier bovenop te zitten en me voor in te zetten. In de Havenklas denk je daar echt over na.”

Havenklasser Cem Soysuren: “Mijn socialistische inborst maakt dat ik er samen voor wil gaan. Samen onze positie verbeteren.”

Kaderlid Cem Soysuren (28), terminal operator bij APMTR, werd door het vakbondsafdelingsbestuur gevraagd actief te worden in de Havenklas. Een goede keuze vindt hij. Hij heeft zich ook aangemeld voor FNV Youngsters. Ook Cem vindt het jammer dat veel fysieke bijeenkomsten online moeten vanwege de lockdown. “Dat is gewoon minder makkelijk overleggen. Maar half maart komen we hopelijk als subsector containers met z’n zessen fysiek bij elkaar om de aanbevelingen nog even goed aan te scherpen. Bij ons in de sector is automatisering en robotisering natuurlijk een heet hangijzer. Om ons heen zien we ontwikkelingen, je ziet de toekomst gebeuren. Wij hebben op de Eerste Maasvlakte nog straddle carriers. Zelf ben ik straddle carrierchauffeur en radioman. Straks is dat werk allemaal geautomatiseerd, zoals bij ECT en bij APM op de Tweede Maasvlakte.” Echte vakbondsdemocratie “Ik vind het heel belangrijk mee te denken over oplossingen. Niets doen is geen optie. Ik erger me daarom aan kritiek van collega’s dat de FNV niks zou doen en achter de feiten aanloopt. Wij denken in ieder geval na over werkgelegenheid en om- of bijscholing. Over oplossingen waarmee we het beleid voor de komende vier jaar straks kunnen uitstippelen. Het mooie van de Havenklas vind ik dat we echt dingen van onderop aan het voorbereiden zijn. Echte vakbondsdemocratie. Tussen kaderleden en bestuurders is veel solidariteit, veel onderling vertrouwen. We zitten bijna altijd op één lijn; dat is echt een verschil met de verhouding tot de landelijke FNV. Maar we gaan stevige discussies niet uit de weg.” Naleving aanbevelingen “Ik hoop dat we als Havenklas de komende vier jaar het contact vasthouden. Dat we bij elkaar blijven komen om ontwikkelingen te bespreken. En in de gaten houden hoe het met de naleving van aanbevelingen gaat. Een aantal aanbevelingen voor de containersector die op het Havencongres van 2017 zijn aangenomen, zijn behoorlijk verwaterd. Bijvoorbeeld de aanbeveling om minimaal één radioman dek per kraan in te zetten. Bij ons staat dat in de cao. Zwart op wit. Maar bij andere terminals experimenteren ze met pilots met één dekman op 1 tot 4 kranen. Of maken ze het afhankelijk van de boot of kraan die wordt ingezet. Daarom moet je als Havenklas kijken welke aanbevelingen nog niet gerealiseerd zijn, voordat je allemaal nieuwe gaat opstellen. Kijk per subsector of de aanbeveling nog goed genoeg is en of je erop kunt voortborduren. Bij thema’s als automatisering, om- en bijscholing kun je leren van het verleden om nu dingen voor elkaar te krijgen.” Ervoor vechten “Als Havenklas met veel jongeren zijn we een strijdbare groep; we willen knokken voor onze rechten en die van andere havenwerkers. Mijn socialistische inborst maakt dat ik er samen voor wil gaan. Ik wil graag een voorbeeld zijn - dat je dingen kunt bereiken als je ervoor vecht. Hopelijk sluiten meer jongeren zich aan bij de bond. Dat is zo nodig. De tijd dat je 30 jaar bij hetzelfde werkgever werkte, is niet meer. Wij moeten echt op de lange termijn denken als het gaat om duurzaamheid, omscholing en om goede regelingen voor oudere havenwerkers, zodat ruimte voor jongeren ontstaat. Die termijn gaat ver voorbij de huidige pensioendiscussie, of eerder stoppen met werken voor de huidige ouderen.”