Actie: leden werven, terugwinnen én behouden Kaderlid Ben Vliegen: “We doen als bond veel, maar vragen weinig”

Leden werven en behouden is een belangrijk speerpunt van FNV Havens. Leden zijn immers de bond. En alleen een sterke vakbond in de haven heeft de noodzakelijke slagkracht om de positie van havenwerkers te verbeteren. Ben Vliegen schudt samen met andere kaderleden slapende leden wakker. Vooral jongeren drijven, nadat ze lid zijn geworden van FNV Havens, soms net zo hard weer weg, zegt kaderlid Ben Vliegen (57 en 41 jaar werkzaam bij ILS). “BBL-leerlingen bijvoorbeeld kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden en zetten dat na de actieperiode niet voort. Maar ook anderen die tijdens het eerste jaar lidmaatschap gebruikmaken van de korting op het vakbondstarief, ‘verdwijnen’ na die periode. Ze vergeten de contributie te betalen of zijn onvindbaar vanwege verhuizing of wijziging van het e-mailadres. Een betalingsachterstand komt meestal niet uit onwil voort. Gewoon een kwestie van vergeten. Als ik ze bel of aanspreek krijg ik negen van de tien keer te horen: ‘Ik hoor niets meer van de bond.’ Veel doen Via het secretariaat van FNV Havens krijgt Ben namen door van leden die één of twee maanden contributie achterlopen. De meeste leden die een contributieachterstand hebben of even uit beeld zijn, haken meestal gewoon weer aan, merkt Ben. “Ik heb nog nooit - ik doe dit nu een half jaar - te horen gekregen dat ze geen lid meer willen zijn. En zeker als ik uitleg wat de bond doet, hoe belangrijk het is invloed te hebben op de cao en waar die loonsverhoging van € 450,= vandaan komt, helpt dat. We doen veel, maar vragen weinig, zeg ik dan. Velen weten ook niet weten ook niet dat je de vakbondscontributie via de fiscus weer deels terugkrijgt.” Stokje overnemen “Het is belangrijk te zorgen dat zoveel mogelijk mensen lid zijn én blijven. Daarom is het een goede actie om mensen met een betalingsachterstand op te sporen. Samen ben je toch veel sterker. Ik ken veel mensen bij ILS, dat scheelt. Als vakbondsafdelingsbestuur horen we tijdens cao-onderhandelingen ook ontevreden geluiden. We doen ons best, willen er iets van maken. Eerder stoppen met werken voor zware beroepen is een heet hangijzer. Dat moeten we nú regelen. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat jongeren lid worden en blijven. Zij moeten straks het stokje overnemen in plaats van commentaar te leveren. Ik probeer ze er zoveel mogelijk bij te betrekken. Zonder dat ze zeggen: daar heb je die zeikerd van de bond weer.” Meer weten over lidmaatschap weten? Kijk op www.fnvhavens.nl

Kaderlid Ben Vliegen: “Als ik uitleg wat de bond doet, en waar die €450 loonsverhoging vandaan komt, dan helpt dat.”