Update sluiting Onyx centrale en het kolenfonds

Met niet aflatende energie zette Cees Bos van FNV Havens zich samen met kaderleden tot zijn overlijden in voor het kolenfonds. Dat kwam er dankzij hun inzet ook. Het fonds is bedoeld om werknemers, die door sluiting van kolengestookte energiecentrales hun werk verliezen, naar ander werk te helpen, om/bij te scholen en/of te compenseren. Na de Hemwegcentrale volgt binnenkort ook sluiting van de Onyxcentrale.

Werknemers van kolenoverslagbedrijf OBA waren de eersten, die vanwege sluiting van de Amsterdamse Hemwegcentrale zich bij het kolenfonds meldden. De volgende sluiting is die van de Onyx-centrale op de Maasvlakte. De Amerikaanse eigenaar, sprinkhanen van investeerder Riverstone, is ingegaan op het aanbod van de Nederlandse overheid de kolenstookvergunning te verkopen. De andere drie kolengestookte centrales zijn hier niet op ingegaan. Riverstone wil voor een bedrag van een kwart miljard af van de vergunning. Blauwdruk Dit spel wordt gespeeld over de ruggen van werknemers. Kolenoverslagbedrijf EMO zal de gevolgen van sluiting en het wegvallen van volume gaan merken. Het zou voor maximaal twintig arbeidsplaatsen bij EMO consequenties kunnen hebben. Eén van de voorwaarden waaraan de Amerikaanse durfinvesteerder moet voldoen voor de verkoop is een concept sociaal plan. Chant van den Berg, namens FNV Havens de opvolger van Cees Bos bij het Kolenfonds: “Hoewel de onderhandelingen tussen Onyx en FNV Industrie waren vastgelopen, leverde de Onyx-directie vrolijk een stuk tekst aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat als concept sociaal plan zou moeten doorgaan. Wij hebben bij het ministerie nog eens uitgelegd dat een concept sociaal plan pas zo mag worden genoemd als er een handtekening van de FNV onder staat. Zolang er geen overeenstemming is tussen beide partijen, kan er dus geen sprake zijn van verkoop. Onyx en FNV Industrie zijn inmiddels weer in gesprek met elkaar.”

Voor wie is het kolenfonds? Voor de gehele kolenketen geldt het FNV-adagium dat werknemers die boventallig geraakt zijn omdat de overheid van de kolenstook af wil, gebruik kunnen maken van het kolenfonds. Of je nou bij de centrale zelf werkt, of verderop in de keten bij de kolenoverslag: als jij je werk kwijtraakt door sluiting van een kolencentrale moet je toegang krijgen tot het kolenfonds: een vangnet om de gevolgen van het ontslag gedurende drie jaar op te vangen. Dit vangnet bestaat uit begeleiding, scholing en aanvulling - tot het niveau van je vorige salaris - op je WW of lager betaalde baan. Dit hebben we zo gedaan bij het sluiten van de eerste kolencentrale in de Amsterdamse Westhaven en dat is onze norm voor elke volgende centrale die gaat sluiten, te beginnen bij de Onyx centrale.