Witte rook vanuit de Utrechtse Glasbak

Beste Havenwerkers, eindelijk… er is witte rook vanuit de Utrechtse Glasbak! Ofwel de FNV heeft een nieuwe voorzitter! Aan mij als voorzitter van sub-sectorraad FNV Havens, het voorrecht om Tuur Elzinga te feliciteren met het voorzitterschap van FNV. Beste Tuur van harte! Zoals bekend konden de leden stemmen op sléchts twee kandidaten. Twee droomkandidaten, die beiden als vicevoorzitter momenteel al zitting hebben in het huidige hoofdbestuur, moesten voor de naadloze troonopvolging zorgen. Te weten Kitty Jong en Tuur Elzinga. Alias Barby en Ken, ofwel de ideale schoondochter versus de ideale schoonzoon.

Aanfluiting De aanloop naar deze verkiezingen was op zijn zachtst gezegd een zooitje en een aanfluiting voor de vakbondsdemocratie binnen onze FNV. Er waren namelijk eigenlijk drie kandidaten voor het voorzitterschap van de FNV. Maar nummer drie, Niek Stam, werd vanwege zéér vage argumenten niet toegelaten tot de kandidatenlijst. Ook niet nadat hij in een uiterste poging om tóch op de kandidatenlijst te komen, op audiëntie mocht komen bij het Ledenparlement om hier zijn visie en ambitie voor de FNV toe te lichten. Maar geheel volgens mijn verwachting gaf ook het LP geen krimp. Wat logisch is, zij zijn immers verantwoordelijk voor het opstellen van het voorzittersprofiel, het aanstellen van de verkiezingscommissie en het ‘reilen en zeilen’ binnen hun eigen club. Ondanks sterke en rechtvaardige argumenten van de derde kandidaat weigerde het LP om Niek Stam op de kandidatenlijst te zetten. Even terzijde en je mag het niet verder vertellen, maar vanuit de immer betrouwbare wandelgangen van het LP heb ik begrepen, dat je als LP-lid vooral geen achterban moet hebben. En dat je dus zeker niet in de sectorraad van je eigen sector of in een sub-sectorraad van je eigen sub-sector moet gaan zitten. Stel je voor dat je verantwoording moet afleggen aan je eigen achterban, én dat je geen mandaat krijgt om mee te gaan in het diplomatieke masseren, manipuleren en konkelfoezen van het LP! Dat moet je niet willen!

Kritisch tegengeluid Dat een kritische Niek Stam niet als derde kandidaat op de lijst mocht komen is jammer en frustrerend tegelijk voor een heleboel FNV-leden. Niet omdat het hier om Niek Stam gaat, helemaal niet zelfs! Het gaat erom dat een kritisch tegengeluid en een andere visie op de koers die de FNV zou moeten varen, niet wordt getolereerd en dit middels politieke spelletjes teniet wordt gedaan. De serie “House of Cards” is er kinderspel bij. In vetgedrukte krantenkoppen werd in de aanloop naar de verkiezingen met drie kandidaten, reikhalzend vooruitgeblikt naar de verkiezingsstrijd “revolutie of polderen”. Zover is het dus helaas niet gekomen, de keuze was nu “polderen of veel polderen”. Niek Stam mocht dus niet op de kandidatenlijst. De officiële redenen hiervoor zijn dat hij:

  • Onvoldoende scoort op de competenties organisatiesensitiviteit, samenwerken en communicatievaardigheden (o.a. luisteren/ interactie);
  • In beperkte mate in staat is om de onderlinge collegialiteit in het bestuur te bevorderen;
  • In beperkte mate een boegbeeld van de ingeslagen weg van verandering binnen de FNV zou zijn.

De eerste twee redenen zijn vooral vaag en abstract, en nauwelijks meetbaar. In de derde reden ligt naar mijn mening het werkelijke besluit. Het klopt namelijk dat kandidaat nummer 3, van mening is dat de ingeslagen weg van verandering binnen de FNV niet de juiste is. Bij een sterke, eerlijke en zelfkritische vakbond moet juist plaats en ruimte zijn voor een andere visie. Daar is binnen onze vakbond FNV dus geen ruimte voor! En gezien het aantal reacties op de socials, brieven, een online petitie en zelfs een protestlied - waar Bob Dylan jaloers op zou zijn - zijn veel FNV-leden hier terecht kwaad over. Net als ik hebben veel leden, die het niet eens zijn met de huidige gang van zaken, gestemd op Mr. Blanco. Deze proteststem had wat mij betreft nog duidelijker naar voren mogen komen.

De Uitslag Slechts 120.425 leden hebben de moeite genomen om te stemmen, dit is pakweg 14% van het ledenaantal.

  1. Tuur Elzinga; 60.862 stemmen (50.4%)
  2. Kitty Jong; 55.619 stemmen (46.2%)
  3. Mr. Blanco; 4078 stemmen (3.4%)

Hoe nu verder? Maar hoe nu verder? De sector Vervoer heeft hiervoor op 6 februari jl. alvast het goede voorbeeld gegeven. In navolging van FNV Havens, zet de sector FNV Vervoer vol in op sectoralisatie. Daarvoor werd op 6 februari jl. een extra congres FNV Vervoer ingepland, getiteld “Samen Sterk, Voorwaarts!”. Hier is de eerste aanzet gedaan om meer zeggenschap te krijgen over de eigen sector én om onze sector sterker te maken. Dit wil zeggen dat de leden binnen hun eigen sector zelf willen bepalen wat goed en belangrijk voor hen is. Net zoals bij FNV Havens al jaren gebruikelijk is, wordt tijdens een 4-jaarlijks congres het beleid voor de komende jaren bepaald door de leden uit deze sector. Bovendien is door ons voorgesteld dat wanneer er in de landelijke en/of regionale politiek punten op de agenda staan (denk aan pensioen en energietransitie) die direct gekoppeld zijn aan onze sector, dat wij dan aan de onderhandelingstafel vertegenwoordigd willen zijn door onze kaderleden en bestuurders. Aansluitend op het congres “Samen Sterk, Voorwaarts!”, zijn de uitkomsten en conclusies door het dagelijks bestuur van de SR Vervoer overhandigd aan de twee kandidaat-voorzitters. Met daarbij de opdracht om dit initiatief op te pakken en op die manier onze vakbond weer sterk en zichtbaar te maken. Hopelijk doet goed voorbeeld, goed volgen. Koen Keehnen, voorzitter sectorraad FNV Havens Zie ook de artikelen verderop over de sectoralisatie van FNV Havens en FNV Vervoer.