Ontwikkelingen in de havensleepwereld

Cao-onderhandelingen Boluda Towage Rotterdam lastig

FNV Havens zet zich ook in voor de leden die werken op de sleepboten in de Nederlandse zeehavens. Die sector is volop in beweging. Dat laatste komt voor een deel door de rederijen en allianties van rederijen, de klanten van de sleepbedrijven, die zelfs een dubbeltje al te veel vinden om op de eerste rang te zitten. De tarieven van de sleepbedrijven staan net zo onder druk als die van de terminals. De sleepwereld reageert met schaalvergroting. Maar dat is niet automatisch goed nieuws voor werknemers. Ver in ‘blessuretijd’ kwam in 2018 de cao tot stand voor havensleepbedrijf KOTUGSMIT. Die cao had een looptijd van 2017 tot en met 2020. Inmiddels is KOTUGSMIT in zijn geheel gekocht door de Spaanse havensleepgigant Boluda en zijn de gesprekken over een nieuwe cao gestart. “Die overname door Boluda kenmerkt de ontwikkelingen in de sector”, legt Joost van der Lecq uit. Hij onderhandelt voor FNV Havens met Boluda Towage Rotterdam (BTR). “Grote sleepbedrijven kopen kleinere op en proberen zo in een betere, wereldwijde onderhandelingspositie te komen tegenover hun klanten: de rederijen die de havens van de wereld willen aandoen.” KOTUGSMIT was ook al een samenvoeging van twee ondernemingen. Voor FNV Havens betekent deze schaalvergroting dat de zeggenschap over de onderneming ook letterlijk verder weg komt te liggen van de leden waarvoor wij cao’s afsluiten. Zo ver weg, dat die leiding zich vaak weinig gelegen laat liggen aan wat in een land nodig en gebruikelijk is. Sleeptarieven die wereldwijd met rederijen worden afgesproken, zijn in Rotterdam soms niet of nauwelijks dekkend voor de kosten. En het lokale management heeft niet de moed, niet de positie of niet het vermogen om dat aan de ‘hoge bazen ver weg’ duidelijk te maken. Verschillen cao’s verkleinen In plaats daarvan wordt FNV Havens bij BTR geconfronteerd met een stevige vanuit Spanje opgelegde bezuinigingsdoelstelling van het lokale management. “Die is vertaald in een wensenlijst van de werkgever die erop neerkomt dat een flink aantal van de in de vorige cao zwaarbevochten afspraken, waaronder die over automatische prijscompensatie voor iedereen, weer overboord zou gaan”, vertelt Van der Lecq. “De leden van FNV Havens, dat bij BTR nauw samenwerkt met vakbond Nautilus, hebben een heel andere wensenlijst. Er bestaan vanuit de historie en het samenvoegen van verschillende bedrijven tot één nieuw sleepbedrijf verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen de werknemers. In 2017 maakten we met het toenmalige management de afspraak dat die verschillen in toekomstige cao’s verder verkleind zouden worden. Daar willen we nu werk van maken. Wat de werkgever voorstelt, komt op het tegendeel neer.”

Nieuwe ontwikkelingen Ondertussen zijn er nieuwe ontwikkelingen in de havensleepvaart. Sleepbedrijf Svitzer, onderdeel van het grote Maerskconcern, lijfde vorig jaar het Amsterdamse deel van het havensleepbedrijf Iskes in. Na de overname heeft Svitzer, naast de bestaande Svitzer Euromed BV te IJmuiden, een nieuwe onderneming opgericht, genaamd: Svitzer Netherlands BV. De voormalige Iskes-werknemers zijn in deze nieuwe BV ondergebracht. Tot op heden weigert de werkgever cao-afspraken met FNV Havens en Nautilus International te maken voor de werknemers van Svitzer Netherlands BV. Dit terwijl de werknemers van Svitzer Euromed BV wel een cao hebben. Aangezien Svitzer Euromed en Svitzer Netherlands dezelfde activiteiten verrichten, binnen hetzelfde werkgebied, vinden FNV Havens en Nautilus International dat alle werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten hebben. Op deze manier wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen collega’s voorkomen. Niet de dupe worden Boluda kocht begin 2021 het overige deel van sleepbedrijf Iskes, dat werd omgedoopt in Boluda Offshore. Een aantal van hun sleepboten kan eventueel ook worden ingezet voor assistenties in havens. Maar er gebeurt meer. Van der Lecq: “Er is een containerrederij die overweegt een eigen sleepdienst te starten in Rotterdam. In Nederland is dat overigens een heel stuk gemakkelijker dan in ons omringende landen. Als dit doorgaat, wordt de concurrentie tussen bedrijven en de druk op de tarieven weer een stukje heftiger. Daar mogen de bemanningen van de sleepboten, die het water dun varen, zoals ze het zelf zeggen en die dag en nacht klaar staan om de nodige assistenties te verlenen, niet de dupe van worden. Geen prijsconcurrentie over de rug van onze leden.” De onderhandelingen over de cao Boluda, die even stillagen vanwege de lockdown, zijn onlangs voortgezet. Zie voor actuele ontwikkelingen: www.fnvhavens.nl