Flexibiliteit door zelfroosteren

Rechtszaak P&O vast dienstverband jongeren

De cao-afspraak dat jonge werknemers na een tijdelijk dienstverband van twee jaar in vaste dienst komen van P&O North Sea Ferries, wordt weer gewoon uitgevoerd. Deze afspraak, die in combinatie met de Seniorenfitregeling was vastgelegd, kwam op losse schroeven te staan toen P&O zich er niet meer aan hield. Na een rechtszaak zijn FNV Havens en P&O tot een vergelijk gekomen. De cao-afspraak was gemaakt om ervoor te zorgen dat jongeren alleen in de eerste twee jaar van hun dienstverband buiten de in de cao vastgelegde ploegensterkte zouden blijven: zij zouden na twee jaar in vaste dienst komen én dan in de vaste ploeg instromen. Dit om te zorgen dat de ploegensterkte overeind bleef. P&O wilde echter, tegen de zin van werknemers, van de vaste ploegensterkte af om een flexibeler rooster te kunnen invoeren. Toen een aantal jonge havenwerkers na twee jaar tegen de afspraken in geen vast dienstverband kreeg aangeboden, trok havenbestuurder Niek Stam bij P&O aan de bel. En kreeg nul op het rekest. Een rechtszaak volgde. “De rechter wilde alles weten en nam de zaak zeer serieus”, zegt Pauline Burger die namens FNV Havens optrad. “Hij vroeg zich af of partijen wellicht tot een oplossing zouden kunnen komen in plaats van verdere juridische procedures te voeren. Op de gang is vervolgens onderhandeld over het naleven van de cao-afspraak waarbij jongeren na twee jaar in vaste dienst komen en aan de ploeg worden toegevoegd. Omdat P&O aangaf flexibeler te willen werken en van de dure inhuurkrachten via RPS af wilde, is afgesproken dat werknemers zelf het ploegenrooster maken op basis van de bezetting die op dat moment nodig is. Als er minder werk is, zijn minder mensen nodig en bij meer werk zijn er meer mensen nodig. Daardoor is P&O deels af van dure inhuur op piekmomenten. Het rooster is flexibeler, werknemers hebben zeggenschap over het rooster, er is minder externe inhuur en jongeren krijgen - bij gebleken geschiktheid - na twee jaar een vast dienstverband.”