FNV Offensief Rotterdam 31 mei tegen afbraakbeleid

“Nu of nooit”


Op 31 mei vindt In Rotterdam een demonstratie plaats waar alle vakbondsleden uit de regio Zuidwest (Rotterdam, Brabant, Zeeland) hun stem laten horen tegen het afbraakbeleid van de regering. De manifestatie staat in het teken van het grote FNV Offensief tegen de race naar beneden. “We moeten met z’n allen onze schouders eronder zetten om dit tij te keren”, zegt vakbondsbestuurder Niek Stam. “Het is nu of nooit.”

Bedoeling van het FNV Offensief is dat er een brede beweging op gang komt, die opkomt voor de belangen van werknemers, oud-werknemers en uitkeringsgerechtigden. “Want die zijn in de loop der jaren steeds meer verworvenheden kwijtgeraakt”, zegt Niek Stam van FNV Havens. “We zijn wel goed om belasting te betalen, maar het geld gaat vervolgens naar de multinationals en hun aandeelhouders. Die worden in de watten gelegd met belastingvoordelen - over de ruggen van werknemers. Als wij dit offensief niet keihard ingaan, gaat de trend van dit rechtse kabinet onverminderd door. Stop die ‘War on workers’.”

De FNV wil een einde aan het afbraakbeleid waarbij werkenden tegen elkaar worden uitgespeeld, flexibele arbeid tot een verdienmodel is verworden, pensioenen niet worden geïndexeerd, de AOW steeds onzekerder wordt en waarbij het sociaal minimum niet voldoende is om behoorlijk van rond te kunnen komen.

Het FNV Offensief moet een brede beweging worden die strijdt voor echte banen, een hoger sociaal minimum en een eerlijk pensioen. Er moet een einde komen aan de onderlinge concurrentieslag tussen werkenden. En niet-werkenden mogen niet langer overgeleverd zijn aan de grillen van een bezuinigende en terugtredende overheid.


Fundamentele veranderingen nodig

Om dat voor elkaar te krijgen zijn fundamentele veranderingen nodig. Zoals maatregelen die de concurrentie tussen werkenden stoppen. Maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen, ook bedrijven en hun aandeelhouders, eerlijk meebetalen aan onze samenleving. Want zolang flex goedkoper is dan vast, krijgt niemand meer een vaste baan en blijft de concurrentie bestaan. En zolang bedrijven ermee wegkomen om minder belasting te betalen, is er te weinig geld beschikbaar voor eerlijke pensioenen, fatsoenlijke uitkeringen, goede zorg, milieu, onderwijs en veiligheid.

“Flex- en zzp-constructies zijn de nieuwe verdienmodellen voor het bedrijfsleven”, zegt Niek Stam. “Het is al heel erg.” Hij geeft een voorbeeld. “Een werknemer die € 20.000 per jaar verdient (minimumloon) betaalt uiteindelijk netto € 1100,- belasting. Terwijl een zzp’er met eenzelfde omzet (is geen loon want is geen werknemer) van € 20.000 op jaarbasis van de Belastingdienst € 3200,- netto ontvangt. Met andere woorden: er zijn drie werknemers met minimumloon nodig om de belastingaftrek van één zzp’er te financieren. Als deze trend in Nederland doorzet, wie gaat dan nog de aanleg van wegen en onderhoud van onze infrastructuur betalen?”


Op 31 mei maken we ons sterk voor:

  • Echte banen met zekerheid en koopkracht. Dus een baan waarbij je kunt rekenen op een zeker inkomen.
  • Een hoger sociaal minimum. Op het moment dat je afhankelijk wordt van de overheid, omdat je ziek bent of werkloos raakt, moet je kunnen rekenen op ondersteuning en een inkomen waarvan je kunt rondkomen.
  • Een goed pensioen voor iedereen. Dat betekent een geïndexeerd pensioen en een eerlijke AOW voor iedereen, zodat mensen op tijd en gezond kunnen stoppen met werken en kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Om te beginnen de AOW bevriezen op 66 jaar en een eerlijke fiscale regeling voor zware beroepen.
  • Zie ook de brochure “Stop de race naar beneden. Voor echte banen en een menswaardige maatschappij”.


De demonstratie op 31 mei begint om 12 uur bij het Rotterdamse Schouwburgplein. Met een demonstratieve tocht en een manifestatie onder leiding van Carrie met sprekers, vakbondsvertegenwoordigers, cabaretiers (Dolf Jansen) en muziek van de onder andere The Kik, zullen vakbondsleden een vuist maken voor een fundamenteel rechtvaardiger samenleving. Voor meer informatie over het programma: kijk op de site van FNV Havens.


Verderop in dit digitale magazine vind je interviews over doorgeschoten flexibilisering, verdergaande versoepeling van het ontslagrecht, de AOW en het pensioen.