Kolenfonds moet eindelijk worden gevuld

FNV Havens wil dat de in het Klimaatakkoord toegezegde 22 miljoen geoormerkt wordt voor compensatie van werknemers in de kolenketen. Nu moeten we bij sluiting van een kolencentrale elke keer de barricade op voor de financiering van scholing, begeleiding en tegemoetkoming van inkomensverlies. “Stort dat geld gewoon in het Kolenfonds, dat geeft zekerheid.”

Momenteel zijn de kolen niet aan te slepen. Door de hoge gasprijs en de oorlog in Oekraïne is het goedkoper om energie op te wekken met kolen. Dat betekent dat onze leden bij de kolenoverslagbedrijven vol aan de bak zijn om al die kolen te verwerken. Dat doen we graag maar we willen niet met lege handen achterblijven wanneer de situatie weer genormaliseerd is en de vraag naar kolen weer zal afnemen. Op dit moment verkeren werknemers in de kolenketen nog in grote onzekerheid. Sociaal plan Onyx-centrale In 2030 moeten de vier kolengestookte energiecentrales sowieso gesloten zijn. Na de Hemwegcentrale zou de Onyx-centrale sluiten. Maar de hoge gasprijzen en de situatie in Oekraïne deden eigenaar en investeringsfonds Riverstone anders besluiten. Onyx ziet voorlopig af van de afkoopsom. De centrale blijft volgens de directie in ieder geval nog een jaar in bedrijf, hoewel in mei al de maximaal toegestane productiecapaciteit is bereikt. Voorlopig zijn werknemers dus nog een jaar zeker van werk. Eind januari, toen Onyx nog koerste op sluiting, hebben zij al ingestemd met een sociaal plan. In dat sociaal plan is de financiering van het Kolenfonds opgenomen. Schijntje In alle onzekerheid is het tijd dat de toegezegde 22 miljoen nu eindelijk in een Kolenfonds wordt gestort, vindt Chant van den Berg van FNV Havens. “Op die manier is er in ieder geval zekerheid over de compensatie van de werkgelegenheidseffecten voor werknemers in de hele kolenketen. Dus bij zowel de kolenoverslagbedrijven als bij de centrales.” Volgens Van den Berg is die 22 miljoen overigens een schijntje vergeleken met het geld waarmee het bedrijfsleven wordt gecompenseerd; dat loopt in de miljarden.

Boventallige werknemers Het Kolenfonds begeleidt, net als bij de sluiting van de Amsterdamse Hemwegcentrale en de reorganisatie bij kolenoverslagbedrijf OBA die daarmee gepaard ging, boventallige werknemers van werk naar werk voor een periode van 3 jaar. Naast begeleiding is er budget voor scholing en compensatie van gemiste inkomsten. Na de sluiting van de Hemwegcentrale raakten ongeveer 240 werknemers boventallig. Het grootste deel heeft ander werk gevonden. Van de 40 havenwerkers bij bulkoverslagbedrijf OBA worden er nu nog 15 begeleid naar een andere baan. Van den Berg: “Hoewel veel mensen op eigen kracht weer werk vonden na de sluiting van Hemweg geeft het rust dat er een vangnet is, of eigenlijk een trampoline, waarmee je naar een nieuwe baan kunt springen.” Werkbezoek minister Jetten Om het belang van het Kolenfonds en de gevolgen van de energietransitie voor werknemers in de kolenketen te benadrukken hebben voorzitter Bulkraad FNV Havens Marco van Roosendaal en Bas van Weegberg (dagelijks bestuurder FNV) minister Rob Jetten van Klimaat en Energie uitgenodigd voor een werkbezoek (zie foto).

Bas van Weegberg (dagelijks bestuur FNV) overhandigt uitnodiging van FNV Havens aan Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten.