Cao-resultaten op een rij

Resultaat cao Verhurende bedrijven FNV Havens heeft voor de havenwerkers bij de verhurende bedrijven, J. Smit B.V. en Haven Service Rozenburg, de volledige inflatiecorrectie (APC) en een jaarlijkse initiële loonsverhoging van 1% binnengehaald. De cao heeft een looptijd van 3 jaar (2022-2024). Bij het online gaan van dit Havenmagazine was de uitslag van de ledenraadpleging nog niet bekend. Met het onderhandelingsresultaat is koopkrachtbehoud (APC) en koopkrachtverbetering (loonsverhoging) gegarandeerd. Omdat de APC voor 2022 bekend is, kunnen havenwerkers bij de Verhurende bedrijven rekenen op een loonsverhoging van 3,28 procent per januari 2022. De salarisverhoging van 1% gaat in op januari 2022, 2023 en 2024. Te weinig leden zijn bij FNV Havens aangesloten om het afsluiten van deze cao te rechtvaardigen, vindt Niek Stam. “Werknemers moeten op zijn minst lid worden om te laten zien dat zij een cao op prijs stellen. We hebben minimaal 30 leden nodig, dat is een organisatiegraad van 70%.” Daarom roept FNV Havens de havenwerkers bij de twee verhurende bedrijven op lid te worden en de inschrijfformulieren in te vullen. “Anders was dit de laatste keer dat we aan de onderhandelingstafel hebben gezeten”, zegt Stam. ABC B.V. heeft eerder met FNV Havens en ondernemings-cao afgesloten en valt niet langer onder de Verhurende bedrijven. Aanvankelijk, voor de oorlog in Oekraïne, leek het er namelijk op dat de energietransitie tot minder kolenoverslag en dus minder inhuur zou leiden.

Cao P&O Kade in zicht De onderhandelingen bij P&O Kade voor een 2-jarige cao die loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, zijn in de laatste fase aangekomen. In het voorlopige resultaat is boven op de automatische prijscompensatie (APC) een jaarlijkse loonsverhoging per januari 2022 en januari 2023 van 2% afgesproken. Ook wordt er jaarlijks geld gereserveerd voor Eerder Stoppen Met Werken: 3% van de loonsom met een minimum van € 150,000 per jaar. Hiermee is een budget beschikbaar waarmee werknemers vanaf 65 jaar de periode tot de AOW-gerechtigde leeftijd, mét AOW- en pensioencompensatie, financieel kunnen overbruggen. Werknemers die langer dan 5 jaar in dienst zijn, kunnen op kosten van P&O (met een maximum van € 1085), een pensioenadviseur inschakelen.

800 Engelse zeevarenden vervangen door goedkope krachten Recente ingrepen die P&O Ferries half maart deed, hebben tot nu toe niet bijgedragen aan een gezonde groei van de onderneming. Veel afvaarten zijn gecanceld en het moet nog maar blijken of klanten in de nabije toekomst zullen terugkeren en het vrachtvolume weer op het oude niveau komt en vandaar verder zal doorgroeien. De leden van FNV Havens zijn bereid om maximaal 2 maal per kalenderjaar te kijken naar een nieuwe indeling van werktijden met behoud van de ploegensterkte. Ook dient er voldoende zicht te zijn of er voldoende beschikbaar equipment aanwezig is om de werkzaamheden binnen bepaalde tijdvakken te kunnen verrichten. Als er sprake is van extra substantieel werk en er voldoende equipment aanwezig is, zal een commissie bestaande uit werkgever, VAB, PDM en een werknemer per ploeg aan de slag gaan om tot een nieuw werkrooster te komen. De tekst van het voorlopige cao-resultaat moet nog precies worden vastgesteld, voordat de leden zich erover kunnen uitspreken.

Behoud koopkracht bij Hapag-Lloyd De ruim 300 medewerkers van de Duitse containerrederij Hapag-Lloyd zagen hun twee werkonderbrekingen eind februari bekroond met een mooie nieuwe 3-jarige cao, begin april. Aanvankelijk weigerde de werkgever een structurele loonsverhoging te bieden aan het kantoorpersoneel. Na een ultimatum en een werkonderbreking is boven op de automatische prijscompensatie (APC) nu een jaarlijkse loonsverhoging van 3% afgesproken, voor werknemers die nog niet aan de top van hun schaal zitten. Dat betekent bijna 10% per jaar erbij. “En terecht”, vindt Asmae Hajjari. “Hapag-Lloyd beleeft dankzij de hoge vrachttarieven en de grote vraag naar containers gouden tijden. In 2021 was de operationele winst 10 miljard euro, zeven keer zoveel als het jaar ervoor. Omdat het ongekend was dat een werkgever onder zulke omstandigheden tijdens de start van de onderhandelingen op 17 november 2021 vasthield aan 0% structurele loonsverhoging, legden werknemers uiteindelijk op 14 en 24 februari een aantal uur het werk neer. In de nieuwe cao zijn behalve de jaarlijkse loonsverhoging en de APC voor het eerst afspraken gemaakt over minder werken voor oudere werknemers, de zogeheten Senioren Fit Regeling. Drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen mensen 70% gaan werken, tegen 90% van het loon en 100% pensioenopbouw. Bovendien wordt het geboorteverlof in de nieuwe cao aangevuld van 70% naar 90%. Ook oud-medewerkers van NileDutch vallen nu onder de cao van Hapag-Lloyd, dat NileDutch vorig jaar overnam.

Staking AEBT leidt tot goed cao-resultaat Een ultimatum en staking in december 2021 waren nodig om tot een goed onderhandelingsresultaat bij AEBT (onderdeel van ADM Europoort, maar met eigen cao) te komen. De leden stemden in maart in grote meerderheid in met de nieuwe cao, die van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 loopt. In 2022 krijgen werknemers er in totaal 0,5% bij boven op de APC en een eenmalige bruto uitkering van € 250,00. Voor 2023 is hetzelfde afgesproken. Totaal gaat het om zo’n 7% per jaar, inclusief het sparen voor Eerder Stoppen Met Werken. Eind 2021 liepen de onderhandelingen vooral vast op de loonsverhoging (1,5% plus APC) en de hoogte van de reservering voor Eerder Stoppen Met Werken (1%). “We wilden een goede cao en loonsverhoging”, zegt Nuri Alders van FNV Havens. “ADM dat aan de walkant de soja verwerkt die AEBT aan de havenkant lost, heeft enorme winsten gemaakt. Of we maar genoegen wilden nemen met alleen de APC. Dat wilden we natuurlijk niet.” Alders is er trots op dat de het grootste deel van de 57 havenwerkers (ruim 40 leden) bereid was in actie te komen. “We hebben de staking rustig opgebouwd, maar lagen er uiteindelijk 2 weken uit. Het was vervelend dat managers van de bulkterminal verplicht werden het werk over te nemen en de kranen daardoor bleven draaien. Omdat niet iedereen de stakingsvergoeding van zo’n 60 euro per dag kon volhouden, zijn ze na 2 weken weer naar binnen gegaan. Uiteindelijk hebben we een mooi resultaat kunnen uitonderhandelen.”

Geen aftopping APC EMO Net als bij andere havenbedrijven stonden de cao-onderhandelingen bij EMO onder flinke druk van de stijgende inflatie. Lag de automatische prijscompensatie (APC) de afgelopen jaren rond de 1,5% per jaar, de huidige APC is vele malen hoger. Reden voor EMO om de APC, gemeengoed in de haven, te willen aftoppen om op een maximale totale kostenstijging van 4,5% per jaar uit te komen. Daar ging FNV Havens natuurlijk niet mee akkoord. De APC betekent koopkrachtbehoud; het is een instrument om de enorme stijging van de kosten voor levensonderhoud te compenseren. Afgesproken is een maximale loonkostenstijging van 5,5% per jaar (11% over de looptijd). Maar als de APC meer is dan 11% in die 2 jaar dan wordt de volledige APC betaald. Geen aftopping van de APC dus. In de nieuwe cao die van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 loopt, is dus rekening gehouden met de almaar doorstijgende inflatie. Als de APC samen met de reservering voor Eerder Stoppen Met Werken (ESMW) van 2% minder is dan 11%, wordt het verschil als initiële loonsverhoging per juli 2023 uitgekeerd. In het cao-resultaat dat eind maart door de leden werd goedgekeurd zijn verder onder andere afspraken gemaakt over het inroosteren van 90%-dagen vanaf januari 2023, verlofsparen, een vergoeding voor een pensioenadviestraject en invoering van een verplicht veiligheidscertificaat VCH.

FNV Havens wil cao Svitzer Netherlands Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden voor personeel van Svitzer Euromed en Svitzer Netherlands. FNV Havens maakt zich er samen met Nautilus International sterk voor dat de werknemers van de in 2019 opgerichte BV Svitzer Netherlands onder dezelfde cao als hun collega’s bij Svitzer Euromed gaan vallen. De sleepdiensten in Amsterdam en Rotterdam doen immers hetzelfde werk, binnen hetzelfde werkgebied, onder leiding van hetzelfde management, voor dezelfde klanten. Svitzer Netherlands weigert echter met FNV Havens aan tafel te gaan en heeft met de personeelsvertegenwoordiging, zonder overleg met de vakbond, een arbeidsvoorwaardenpakket afgesproken. “Werknemers werden onder druk gezet de overeenkomst te ondertekenen”, zegt Asmae Hajjari van FNV Havens. “Terwijl Svitzer had toegezegd met ons in gesprek te gaan. Deze vorm van concurrentie op arbeidsvoorwaarden is onacceptabel.” Svitzer, een dochter van Maersk, is ook in Engeland en Australië actief. Ook daar hebben de vakbonden een conflict met Svitzer Australië. Het sleepbedrijf weigert tot een goede cao te komen, waar vakbonden en hun leden mee kunnen instemmen. Svitzer Australië wil de bestaande arbeidsovereenkomst beëindigen. Hajjari: “Ze willen niet alleen in Nederland niets met vakbonden te maken hebben. Samen met de International Transport Workers’ Federation (ITF) zetten we nu het management van Maersk in Kopenhagen onder druk om de rechten van werknemers te waarborgen.”

In het voorjaar van 2019 staakten slepers van Svitzer Euromed voor een goede cao.