FNV Havens zet in op verdere groei

Hoewel FNV-breed zorgen zijn over een leegloop en vooral jongeren zich niet met de vakbond verbonden voelen, ziet FNV Havens een positieve ledenontwikkeling. “We doen het goed”, zegt Niek Stam. “Kaderleden schrijven relatief veel jongere havenwerkers in.”

FNV Havens is een sterke vakbond, door en voor leden binnen de havensector gevormd. Hoe meer leden, hoe sterker FNV Havens, hoe meer vakbondskracht. Het ledenaantal van FNV Havens schommelt al jaren tussen de 6000 en 6100 en is daarmee heel stabiel. Er stromen leden uit en er stromen nieuwe havenwerkers in. In 2020 werden er bijvoorbeeld 460 leden uitgeschreven; daar kwamen 512 nieuwe leden voor terug. Vooral veel jongeren tot 30 jaar (152) werden in 2020 lid. Vorig jaar, 2021, stroomden 392 leden uit en werden 374 nieuwe leden ingeschreven. 133 van hen waren jonger dan 30 jaar.

Zo groot mogelijk “We doen het goed”, vindt Niek Stam. “Zeker als je bedenkt dat we geen aparte ledenwerfafdeling hebben. Het zijn de kaderleden in de VakbondsAfdelingsBesturen (VAB) die leden werven en verantwoordelijk zijn voor hun ledenbestand in de havenbedrijven. Samen zorgen ze ervoor dat de vakbond zo groot mogelijk wordt. Je bent als vakbond nou eenmaal zo sterk als het aantal leden dat je hebt. Daarom is het belangrijk uit te leggen wat het belang van het lidmaatschap is. En als leden hun lidmaatschap willen opzeggen, gaan kaderleden met hen in gesprek om te kijken wat de reden is. Daar leren we als FNV Havens van. Bovendien kunnen dingen worden rechtgezet, waardoor de opzegging kan worden teruggedraaid.” Om leden en toekomstige leden zo goed mogelijk te informeren over havenwerk en vakbondswerk in de haven heeft FNV Havens € 50.000 geïnvesteerd in storytelling. Via een hele reeks vakkundig gemaakte clips worden onderwerpen als lidmaatschap, het Kolenfonds, veiligheid, de cao, arbeidsconflicten, automatische prijscompensatie en het Havenwerkerscongres in beeld gebracht. Verderop in dit Havenmagazine hebben we ze allemaal nog eens op een rijtje gezet.

Geen probleem Ondanks de stabiele ledenaantallen maakt Stam zich toch ook zorgen. Vooral over het aantal uitschrijvingen vanwege “contributieschuld en financiële redenen”. Sinds 2020 gaat het om zo’n 253 leden die om die reden moesten worden uitgeschreven. “De gemiddelde havenwerker verdient bovenmodaal, dan hoeft het voldoen van de vakbondscontributie toch geen probleem te zijn?”, vraagt Stam zich hardop af. Daarnaast roept het aantal uitschrijvingen (169) waarbij “maak er geen gebruik van” als reden wordt aangevoerd, vraagtekens op bij FNV Havens. Stam: “We zijn als FNV Havens uniek als het gaat om de directe invloed van leden op en zeggenschap over de cao én het beleid van de bond in het algemeen. Daarom is het vreemd als reden van opzeggen te geven “dat je geen gebruik maakt van de cao”. En zo het draagvlak onder de cao te verminderen.”

APC groot goed “Zeker in deze periode van torenhoge inflatie zijn de cao’s mét automatische prijscompensatie die FNV Havens afsluit uniek én goud waard”, vervolgt Stam. “Alles wordt duurder. Die APC garandeert koopkrachtbehoud en zorgt dat je salaris automatisch meelift met de almaar oplopende inflatie. Zodat je er niet op achteruit gaat. Een groot goed dat alleen maar tot stand is gekomen door de inzet van alle leden van vroeger en nu. Daar kunnen alle leden trots op zijn.” De cao-afspraak over de APC is ongelooflijk belangrijk, benadrukt Stam. “Die moet dus ook behouden blijven. We zullen ‘m ooit moeten verdedigen. Daarom vraag ik iedere havenwerker: is die verdediging beter op orde met 6600 leden of met 3000, omdat 3600 leden er zogenaamd geen gebruik van maken?”

Verder groeien FNV Havens zo sterk mogelijk maken en het aantal opzeggers verminderen - dat is het doel voor de komende tijd. Een ledengroei met 10 procent is het streven. De kracht van FNV Havens is de grote mate van inspraak die de leden hebben. Tijdens het vierjaarlijkse Nationaal Havenwerkers Congres (afgelopen oktober 2021 werd dat voor de vierde keer georganiseerd) bepalen de leden het beleid van FNV Havens voor de komende vier jaar. Voorafgaand aan het congres hebben kaderleden sectoranalyses gemaakt en aanbevelingen voorbereid over verbetering van werkgelegenheid, de positie van havenwerkers, arbeidsvoorwaarden, veiligheid en internationale solidariteit. De aanbevelingen waarover de leden tijdens ledenvergaderingen stemmen, worden uiteindelijk voorgelegd aan de afgevaardigden vanuit alle subsectoren tijdens het Havenwerkerscongres. Democratie van onderop.

Zie ook het artikel waarin Koen Keehnen terugblikt op het congres. In het artikel, verderop in dit Havenmagazine, over storytelling is een hele lijst met filmpjes te vinden.