Terugblik 4de Nationaal Havenwerkers Congres 2021

Met trots kijkt Koen Keehnen, voorzitter sectorraad FNV Havens, terug op het 4de Nationaal Havenwerkers Congres, afgelopen oktober. Ondanks alle coronabeperkingen tijdens de voorbereiding is het de Havenklas toch gelukt gedegen analyses en aanbevelingen op te stellen. En unanieme instemming te krijgen voor het vakbondsbeleid in de haven voor de periode 2021-2025.

“Ze hebben het zwaar gehad”, weet Keehnen, “de kaderleden van de Havenklas. Er konden vanwege covid-19 nauwelijks fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd in de periode voorafgaand aan het Havenwerkerscongres. Scholingsdagen moesten, met grote tussenpozen, online. Daarom is het knap dat er tóch vakwerk is geleverd. Eerder Stoppen Met Werken stond natuurlijk op één, maar ook veiligheid en de gevolgen van automatisering waren belangrijke onderwerpen.” Keehnen spreekt ook zijn trots uit over de organisatie van het congres. “Op 31 december 2021 kregen we het schokkende bericht dat Cees Bos plotseling was overleden. Tot dat moment was hij druk bezig geweest met de organisatie. Collega’s Asmae Hajjari en Gijs Mol namen pijlsnel de organisatie over. Petje af hoor! En de Schiecentrale was natuurlijk een prachtige locatie!”

Fred van Oort

Eigen koers Vervoer

FNV Havens is niet langer de enige die een congres organiseert waarbij de leden het beleid bepalen. Een week voorafgaand aan het Havencongres organiseerde FNV Vervoer op 1 oktober een congres voor alle kaderleden uit de sector Vervoer. In de toekomst zou dat andersom moeten. Dan zouden de uitkomsten van verschillende congressen of bijeenkomsten van subsectoren moeten uitmonden in een algemeen besluitvormend Vervoerscongres. “Het was een waardevol congres”, blikt Fred van Oort, voorzitter sectorraad FNV Vervoer terug op de vuurdoop. “We willen als sector veel meer een eigen koers varen en onze eigen agenda bepalen binnen de FNV. We moeten weer herkenbaar zijn voor de leden. Door informatie van onderop bij de leden op te halen, kunnen we de koers varen die past bij de eigen subsector. FNV Havens heeft de toon gezet als het om de eigen broek ophouden gaat. Die pilot loopt tot mei 2025. Wij willen dat elke subsector op deze manier kan werken. Leden herkennen zich in FNV Spoor, FNV Taxi, FNV Streekvervoer of FNV Transport & Logistiek. Niet in de FNV in het algemeen.”

Sectoralisatie is redding Hoewel de huidige voorzitter van de FNV in februari 2021 een beginselverklaring van FNV Vervoer (samengesteld door kaderleden uit alle subsectoren binnen Vervoer) voor vergaande sectoralisatie omarmde, is deze tot nu toe niet getekend. Volgens Van Oort en ook Keehnen is sectoralisatie noodzakelijk om te komen tot een sterke sector Vervoer die herkenbaar is. “Het duurt mij te lang”, vindt Van Oort. “Sectoralisatie is de redding van de verschillende bonden. Als je sectoren zelf verantwoordelijk maakt voor ledenontwikkeling en ledenbehoud, ontstaat er veel meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Laat sectoren zelf sturen en zichzelf bedruipen. Dan kun je sectorspecifieke afspraken maken met een eigen sausje, zoals een fonds voor Eerder Stoppen Met Werken en een eigen looneis.”

Zie ook het interview met Joost van der Lecq over sectoralisatie.