FNV Havens maakt zich er sterk voor dat havenwerkers eerder kunnen stoppen met werken, zodat zij relatief gezond van hun pensioen kunnen genieten. Werknemers in de volcontinu zijn immers vaak eerder versleten en leven gemiddeld zes jaar korter. In deze serie aandacht voor zwaar werk.

Aard van het werk: “Sjorren van containers in ploegendienst. Het is zwaar werk, in weer en wind. Gisteren was het bijvoorbeeld een slijtageslag om te werken tijdens de hittegolf (eind augustus red.). Ik ben nog niet hersteld. In de bloedhitte hebben we de containers aan boord van schepen losgegooid en vastgezet. Als je continu in touw bent in de volle zon, van boot naar boot, moet je uitkijken dat je geen hitteberoerte/hoofdpijn krijgt en onwel wordt.”

Wat maakt het werk zwaar? “Bij ons is het dubbelop: én zwaar werk én ploegendiensten. Vroeger lag het tempo lager. Maar nu de aanvoer van containers geautomatiseerd is, gaat het maar door. Wij zijn de enigen die nog niet geautomatiseerd zijn. Wij doen meer werk met hetzelfde aantal mensen. Verder zijn de schepen veel groter. Vroeger duurde het een paar uur om een schip los te krijgen. En dan had je even pauze. Nu ben je acht uur bezig. De gangway had vroeger twintig treden, nu honderd. Vervolgens nog vier verdiepingen klimmen voordat je op je werkplek bent. Je moet dan al even bijkomen voordat je een sjorstang hebt aangeraakt. Veel oudere sjorders hebben last van polsen, ellebogen, schouders en knieën. Ik doe er veel aan om in conditie te blijven: hardlopen en krachttraining. Sjorren is gewoon topsport, alleen stoppen topsporters vaak rond hun 35ste, wij moeten doorgaan tot 68 of totdat wij erbij neervallen.”

Hoe belastend zijn ploegendiensten? “Heel belastend. Je merkt dat, wanneer je ouder wordt, het meer moeite kost in slaap te vallen en door te slapen. Toen ik jonger was kon ik om acht uur ’s morgens naar bed gaan en om half vijf ’s middags uitgerust wakker worden. Dat lukt niet meer, waardoor je minder goed herstelt.”

Hoe merk je dat? “Je bent moe na een nachtdienst en mijn gezin merkt dat ik minder kan hebben. Ik ben prikkelbaarder. Het zware werk trekt op een gegeven moment een wissel op je gezondheid en privéleven.”

Wanneer krijg je in principe AOW? “Als ik 68 ben.”

Wat zou volgens jou een realistische leeftijd zijn om met pensioen te gaan? “Ergens tussen de 60 en 65 jaar. Ik houd ervan hard te werken. Sjorren is prachtwerk. Maar of ik het nog achttien jaar volhoud, weet ik niet. Je ziet dat oudere sjorders, zo tussen de 50 en 65 jaar, meer blessures krijgen, moeten verzuimen of een vrije dag nemen om te herstellen.”

Wat zouden de bond plus werkgevers moeten regelen om mensen met zware beroepen gezond de eindstreep te laten halen? “Ik vind dat bijvoorbeeld in de sjor/containersector mensen, als het werk fysiek te zwaar wordt, naar minder belastende functies in de haven moeten worden begeleid. Zodat je toch met een goede gezondheid je pensioen kunt halen. Verder is eerder stoppen met werken echt nodig. Werkgevers zijn het daarmee eens, zoals tijdens de manifestatie afgelopen december op de Maasvlakte duidelijk was. Die zitten ook niet te wachten op uitval van versleten oudere havenwerkers. Als je op je 19de bent begonnen met sjorren, zoals ik, ben je na al die jaren onregelmatig en zwaar werk op een gegeven moment, op.

En Den Haag zou moeten meewerken aan het niet langer belasten van de ploegentoeslag, zodat je kunt sparen om bijvoorbeeld vijf jaar eerder te kunnen stoppen.”

Rubriek zwaar werk: sjorren


Menno Draaijer:
sjorteamleider bij Matrans (MMS)

Leeftijd: 50 jaar
Bedrijf: Matrans Marine Services
Functie: Sjorteamleider
Hoe lang al werkzaam in de haven: 30 jaar