Nieuw Sectorbestuur stelt zich voor

Na het overlijden van voorzitter Ed Andriessen op 10 mei 2019, viel er een gat in het bestuur van de Sectorraad FNV Havens. Sinds dit najaar is er een nieuw bestuur gevormd met gelouterde kaderleden, die veel ervaring in de Sectorraad en het Sectorbestuur hebben. Koen Keehnen, Aart Ruizing, Raymond Fase en Jeroen Pinxter stellen zich toch nog maar even voor.

Koen Keehnen (56),

voorzitter Sectorraad FNV Havens

Werkzaam bij, hoelang in de haven?

Werkzaam bij de ITF sinds 1 juli 2018. Daarvoor 33 jaar Uniport en 3 jaar stage via Havenvakschool (STC). In totaal dus 37 jaar.

Activiteiten als kaderlid tot nu toe?

In 1995 ben ik in de Sectorraad gegaan. In 2009 gekozen als secretaris. Na het overlijden van voorzitter Ed Andriessen in mei 2019 ben ik afgelopen oktober gekozen als voorzitter van de Sectorraad.

Waarom in het Sectorbestuur gegaan?

Na de scholing van de eerste Havenklas (die het FNV Havencongres voorbereidt) ontstond er in 2009 ruimte voor een nieuw Sectorbestuur. Ed Andriessen, Aart Ruizing, Martin Verbeek en ik zijn destijds ingestapt. Vooral omdat ik me na de eerste Havenklas moreel verplicht voelde om wat extra’s te willen doen voor FNV Havens.

Wat is het belangrijkste doel(en) voor de komende periode?

Mijn motto is altijd geweest dat de haven groter is dan één bedrijf en dat havenwerkers dus over de hekken van hun eigen bedrijf heen moeten durven kijken. Dit motto is en blijft actueel en mijn doel is om dit altijd op de agenda te houden zolang dit niet vanzelfsprekend is.

Aart Ruizing (59),

2de voorzitters Sectorraad FNV Havens

Werkzaam bij, hoelang in de haven?

Momenteel werkzaam bij APMT MVII. Ben nu ruim 40 jaar werkzaam in de haven.

Begonnen bij Quick Dispatch, later SHB, APMTR, APMT MVII.

Activiteiten als kaderlid tot nu toe?

Kaderlid VAB SHB, APMTR en APMT MVII.

Cao-onderhandelingen en vakbondsoverleg met directies. Overleg Sociaal Akkoord met Havenbedrijf Rotterdam en werkgevers. Deelgenomen aan acties zoals tegen Aegon: ‘Put the money back’. MUA-congres 2018 in Perth, Australië.

Waarom in het Sectorbestuur gegaan?

Ik wilde mezelf graag nuttig maken binnen de Sectorraad Havens. Daarbij kan ik heel veel leren op vakbondsgebied binnen de haven.

Wat is het belangrijkste doel(en) voor de komende periode?

Haventeam weer op sterkte met 5 fte. Havencongres 2021. En natuurlijk zorgen dat we een sterke bond in de haven zijn.

Raymond Fase (50),

secretaris Sectorraad FNV Havens


Werkzaam bij, hoelang in de haven?

Ik ben sinds 14 maart 1990 in dienst bij MMS en dus bijna 30 jaar in de haven werkzaam.

Activiteiten als kaderlid tot nu toe?

Sinds 2014 ben ik actief kaderlid. In 2016 heb ik meegedaan in de Havenklas ter voorbereiding op het Havencongres in 2017. Daarnaast heb ik twee cao-onderhandelingen meegemaakt als lid van de onderhandelingsdelegatie. Verder sinds 2014 secretaris van de ondernemingsraad van MMS en sinds kort dus ook secretaris van de Sectorraad.

Waarom in het Sectorbestuur gegaan?

Na het overlijden van Ed Andriessen, onze voorzitter, was er in eerste instantie gevraagd of er iemand bereid was zich op te geven voor 2de secretaris ter ondersteuning van Koen als 1ste secretaris. Ik heb mezelf toen kandidaat gesteld samen met Jeroen Pinxter. Tijdens een overleg tussen Niek, Koen, Aart, Jeroen en mijzelf is er besloten dat Koen 1ste voorzitter zou worden, Aart 2de voorzitter en ik 1ste secretaris en Jeroen dus 2de secretaris. Dit voorstel is voorgelegd aan de Sectorraad en unaniem aangenomen.

Wat is het belangrijkste doel (en) voor de komende periode?

Zorgen dat FNV Havens weer beter op de kaart wordt gezet. Dit betekent ook dat we meer leden moeten gaan werven. Vooral de interesse bij jongeren moet groter worden. Zij zijn immers de toekomst en de basis voor het voortbestaan van de vakbond. De collectiviteit moet weer groter worden en daar moet echt aan gewerkt worden. Het komende Havencongres in 2021 moet een groot succes worden. In dat congres komen tenslotte onze aanbevelingen en het beleid van FNV Havens voor de komende 4 jaar tot stand. Kortom samen met alle andere bedrijven in de haven sta je sterk. Union power !!!!

Jeroen Pinxter (58),

2de secretaris Sectorraad FNV Havens

Werkzaam bij, hoelang in de haven?

37 jaar werkzaam bij EECV daarvoor 4 jaar leerlingstelsel STC (havenvakschool) dus totaal 41 jaar werkzaam in de haven.

Activiteiten als kaderlid tot nu toe?

2007-2008 Sectorraad, subsector bulk (bulkoverleg) 2013, Aanwendingscommissie/klankboord SVBPVH, bijdragen aan kolenfonds 2015, vanaf 2017 ook in de sector vervoer, meegewerkt aan het Havencongres 2009 en 2017. In 2019 toegetreden tot bestuur Sectorraad Havens.

Waarom in het Sectorbestuur gegaan?

Met de jaren bredere interesse gekregen, vertegenwoordiging van meerdere subsectoren in het bestuur waardoor mogelijk breder draagvlak in de sector.

Wat is het belangrijkste doel(en) voor de komende periode?

Collectiviteit behouden en mogelijk verbeteren, indien mogelijk verjongen (toekomstbestendig maken) algemeen en in de hele sectorhavens.